ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM_10A 12/24V with LCD display and USB (PJ)

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM_10A 12/24V with LCD display and USB (PJ)

เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ PWM 10A 12/24V หน้าจอ LCD และช่อง USB (PJ)

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่แบบPWM (ขนาด 10A/ 20A/ 30A/ 40A/ 45A/ 50A/ 60A)

เป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ควบคุมการทำงานด้วยซีพียูคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จโซล่าเซล ทำงานด้วยระบบ PWM (Pulse Width Mod) ป้องกันและรักษาการทำงานของแบตเตอรี่ แสดงสถานะการทำงานของแผงโซล่า เซลล์ สถานะของแบตเตอรี่ ไฟแบตเตอรี่เต็ม ไฟน้อยหรือไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด และตัดไฟอัตโนมัติในกรณีไฟหมดเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหาย หรือใช้ไฟเกินกำลัง (over-charge/over-discharge protection)

 (Option) มีระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อแสงมืด และสามารถตั้งเวลาให้ปิดไฟอัตโนมัติได้ตามที่ต้องการ สำหรับกรณีใช้เป็นเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปิดเปิดไฟอัตโนมัติ