แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 5W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 5W