แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 60W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 60W