โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 17LPM 12VDC 6A 40PSI

โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 17LPM 12VDC 6A 40PSI