โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Bilge ขนาด 3000GPH 12V

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Bilge ขนาด 3000GPH 12V