โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Bilge ขนาด 500GPH 24V

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Bilge ขนาด 500GPH 24V