ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM ขนาด 30A 12/24V with LED display (B)

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM ขนาด 30A 12/24V with LED display (B)