ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM ขนาด 20A 12/24V SR-HM-CU

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM ขนาด 20A 12/24V SR-HM-CU

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM ขนาด 20A Input 12/24V (SR-HM-CU)

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่แบบPWM (ขนาด 10A/ 20A/ 30A/ 40A/ 45A/ 50A/ 60A)

เป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ควบคุมการทำงานด้วยซีพียูคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จโซล่าเซล ทำงานด้วยระบบ PWM (Pulse Width Mod) ป้องกันและรักษาการทำงานของแบตเตอรี่ แสดงสถานะการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ สถานะของแบตเตอรี่ ไฟแบตเตอรี่เต็ม ไฟน้อยหรือไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด และตัดไฟอัตโนมัติในกรณีไฟหมดเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหาย หรือใช้ไฟเกินกำลัง (over-charge/over-discharge protection)

 (Option) มีระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อแสงมืด และสามารถตั้งเวลาให้ปิดไฟอัตโนมัติได้ตามที่ต้องการ สำหรับกรณีใช้เป็นเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปิดเปิดไฟอัตโนมัติ