ความสำคัญของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในอุตสาหกรรม


ความสำคัญของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในอุตสาหกรรม

คุณคิดว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน คำตอบคือมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เชื่อหรือไม่ว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถช่วยลดต้นทุนหรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้หลายล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว เมื่อต้นทุนต่ำ โรงงานก็มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น วันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเหตุผลสำคัญที่ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงงาน  

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและเป็นที่น่าจับตามอง หลายๆ โรงงานเริ่มหันมาสนใจการใช้พลังงานสะอาดเพราะเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงาน

เหตุผลที่ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงงาน

1.คุ้มค่าน่าลงทุน

แม้ในระยะแรกหรือการติดตั้งจะมีต้นทุนที่สูงมาก โดยแผงโซล่าเซลล์มีอายุในการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี ซึ่งโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5-8 ปี นั่นหหมายความว่าแม้ในระยะสั้นอาจมีต้นทุนสูง แต่ในระยะยาวย่อมคืนทุนได้อย่างแน่นอน เมื่อคืนทุนได้แล้ว ส่วนต่างอีก 17-18 ปี นี้ คือผลพลอยได้ที่สามารถช่วย Save Cost ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียว

2.ใช้โครงสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงสร้างของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักจะมีดาดฟ้าอยู่แล้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากเท่าที่ควร ดังนั้น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิด Solar Rooftop บนดาดฟ้าเป็นการประหยัดพื้นที่และใช้โครงสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งบริเวณดาดฟ้ายังเป็นพื้นที่ที่มีความสว่าง แสงแดดเข้าถึง โดยแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเอง

3.พลังงานสะอาด ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะช่วยลดค่าไฟในแต่ละเดือนได้มากมายมหาศาลแล้ว พลังงานแสงอาทิตย์ ยังถือได้ว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงงาน จึงเปรียบเสมือนการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน ทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

4.ราคาต่อหน่วยถูกที่สุด

พลังงานแสงอาทิตย์มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุด อ้างอิงจาก Bloomberg New Energy Finance โดยในภาคส่วนของอุตสาหกรรมมีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร ฯลฯ

เห็นไหมว่าการติดตั้งแผง โซล่าเซลล์ โรงงาน มีข้อดีหลายด้าน นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน ลดการเกิดภาวะเรือนกระจกด้วย หากโรงงานอุตสาหกรรมมีการนำระบบแผงโซล่าเซลล์เข้ามาใช้ แม้ในระยะสั้นอาจมีต้นทุนสูงแต่ในระยะยาวย่อมสามารถคืนทุนได้อย่างแน่นอน