คำแนะนำสำหรับโรงงานที่อยากติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อลดบิลค่าไฟฟ้า

ติดตั้งโซล่าเซลล์

สำหรับโรงงานที่อยากติดตั้งโซล่าเซลล์ สามารถทำได้หลายแนวทาง ปัจจุบันได้มีการนำระบบโซล่าเซลล์มาติดตั้งเพื่อลดบิลค่าไฟฟ้าในโรงงานกันมากขึ้น  เพราะโรงงานที่ผลิตต่างๆ  จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเยอะมากแต่ละโรงงาน ขึ้นอยู่กับไลน์ผลิต หรือ  โปรดักท์ของแต่ละโรงงาน  แต่ก็เป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแสงสว่าง เครื่องจักรกลเพื่อการผลิตแต่ละรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์  ปั๊มน้ำ  คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  โดยแนวทางในการติดตั้งโซล่าเซลล์แต่ละแบบ
 ติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออนกริดเชื่อมต่อสายส่ง  เป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์  มาใช้ลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน   โดยส่วนประกอบของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ในระบบโซล่าเซลล์ แบบนี้ จะประกอบด้วย  แผงโซล่าเซลล์ ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง   เมื่อมีแผงโซล่าเซลล์แล้ว  ก็ต้องมีอินเวอร์เตอร์ออนกริด หรือ  อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง  ทำหน้าแปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  และทำการเชื่อมต่อสายเพื่อส่งพลังงานที่โซล่าเซลล์ผลิตได้เข้าไปสู่สายส่ง  นอกจากนี้ยังต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและนำสัญญาน   ในการติดตั้งจับยึดแผงโซล่าเซลล์ ก็จำเป็นต้องเลือกเป็นอย่างดี เพราะจะสามารถทำให้ไม่เส่ียเวลา ในการรื้อถอนระหว่างการใช้งาน 
   ติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับแสงสว่างใช้ในโรงงาน   เช่นติดตั้งโซล่าเซลล์ ออฟกริด เพื่อจ่ายไฟให้รอบรั้วโรงงาน  หรือ  ระบบไฟถนนแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์    หรือ  จะเป็นโซล่าเซลล์ All in one    เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่ายที่สุดในปัจจุบัน  ระบบโซล่าเซลล์ แบบนี้จะมีส่วนประกอบ แผงโซล่าเซลล์  และโคมไฟ  จะมีทั่งแบบแยกโคมกัน หรือ ่แบบแผงโซล่าเซลล์ติดกับโคมไฟเลย   โคมไฟโซล่าเซลล์ แบบนี้จะมีแบตเตอรี่และโซล่าชาร์จเจอร์อยู่ในโคมไฟ  จะมีน้ำหนักน้อยกระทัดรัด   เพราะใช้แบตเตอรีลิเธียม 
    ติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับสูบน้ำในโรงงาน    ไม่ว่าจะเป็นระบบโซล่าเซลล์ แบบออฟกริด มีแบตเตอรี่เพื่อจ่ายให้กับปั๊มน้ำ หรือ  ระบบโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ เพื่อจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำแบบไม่ต้องมีแบตเตอรี่ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะสูบน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสีย  หรือ สูบน้ำหมุนเวียนเพื่อใช้งานในโรงงาน 
    นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ได้หลากหลายสำหรับนำมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดเพิ่มเติมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น