มารู้จักกับ เครื่องสูบโซล่าเซลล์ น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้น ในเรื่องการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ นั้นมีอยู่หลายๆด้าน หนึ่งในนั้นคือการนำมาติดตั้งกับ เครื่องสูบน้ำหรือ ปั้มน้ำ ที่เราเรียกกันว่า ปั๊มน้ำโซลล่าเซลล์

หลักการทำงานปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ตัวแผงโซลล่าเซลล์จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC) แล้วจะไหลเข้าไปในอินเวอร์เตอร์เป็นตัวที่มีหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) หลังจากนั้นจะไหลเข้าตัวปั้มน้ำให้ทำการ สูบน้ำโซล่าเซลล์

ซึ่งตัวปั้มน้ำนั้นจะหยุดทำงานเองเมื่อน้ำในแหล่งจ่ายน้ำแห้ง และหยุดทำงานเมื่อเวลาที่แสงหมดหรือตอนกลางคืน ถ้าหากต้องการใช้ในเวลากลางคืน จะต้องต่อเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อใช้เก็บประจุไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ผลิตได้ และคอนโทรลชาร์จเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการประจุไฟจากแผงโซล่าเซลล์ลงแบตเตอรี่และการดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ส่งไปให้โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้า

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์

ข้อดีของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

1. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันได้มากกว่าเครื่องสูบน้ำแบบเดิม

2. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นรูปแบบของพลังงานทดแทนที่สะอาด เป็นต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปลดปล่อยมลพิษหรือของเสียสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบ

3. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานยาวนาน จะสามารถอยู่ได้ประมาณ 20-25 ปี ในกรณีที่ไม่มีการชำรุดหรือเกิดความเสียหาย แต่ถ้าในกรณีที่นำมาใช้งานตามความเหมาะสม ไม่ใช้งานมากเกินก็จะอยู่ได้ประมาณ 5 ปี

4. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สามารถประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย สามารถดัดแปลงเป็นรถเข็นโซล่าเซลล์ สามารถเข็นเคลื่อนที่ไปตามแนวคันนาหรือพื้นที่ในการเกษตรได้อย่างสะดวก ทำให้สามารถทำการสูบน้ำได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น

 การดูแลรักษาปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

การทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์

1.แผงโซล่าเซลล์ ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้ผ้าสะอาดหรือใช้น้ำฉีดที่แผงได้เลย เนื่องจากระบบแผงโซล่าเซลล์นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับกลางแจ้ง พร้อมสำหรับการถูกฝนถูกลมอยู่แล้ว ส่วนความถี่ในการทำความสะอาด ควรทำเป็นประจำสัปดาห์ละครั้ง จะทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงอาทิตย์ของแผงโซล่าเซลล์ด้อยลง และทำให้การผลิตไฟฟ้าทำได้อย่างไม่เต็มที่

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

2.ปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำ ควรใช้งานให้เหมาะสมกับกำลังของเครื่อง ควรมีการหมั่นตรวจตราความสมบูรณ์ว่าพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรหักโหมใช้งานหนักจนมากเกินไป เพราะจะทำให้ปั้มน้ำเกิดความเสื่อม ส่งผลทำให้อายุการใช้งานของปั๊มลดน้อยลง นอกจากนี้ในส่วนของสายพานมู่เล่ย์ก็ด้วย.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น