ติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านพักอาศัยยุค2019ติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านพักอาศัย

      การติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างมากทุกวันนี้ โดยมาเริ่มการตั้งแต่การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด  ระบบโซล่าเซลล์แบบกริดนี้เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่มีมาตั้งแต่แรก ระบบโซล่าเซลล์แบบนี้จะประกอบด้วย  แผงโซล่าเซลล์  โซล่าชาร์จเจอร์  แบตเตอรี่ และอินเวอร์เตอร์ สำหรับแปลงไฟข้อของระบบโซ่ล่าเซลล์แบบออฟกริดก็คือสามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ตรงจุดไหนก็ได้เพื่อจ่ายไฟให้กับโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยไม่ต้องลากสายไฟจากจุดเชือมต่อ  แต่ต้องมีพื่นที่สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และรับแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน   ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่น เช่น  โซล่าชาร์จเจอร์ แบเตอรี่และ อินเวอร์เตอร์ ต้องอยู่ในร่มไม่โดนแดดหรือความร้อนมากจนเกินไป และที่สำคัญต้องไม่โดนน้ำด้วย (แห้ง)  ระบบโซล่าเซลล์แบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  เหมาะสำหรับบ้านสวน  ไร่สวน หรือ บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ ท่านที่ต้องการขยายการใช้ไฟฟ้า เพื่อแสงสว่างหรือเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดสามารถใช้ไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมือนกับไฟฟ้าที่เราใช้งานกันอยู่แต่ต้องออกแบบระบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้แผงโซล่าเซลล์  แบตเตอรี่  อินเวอร์เตอร์หรือตัวแปลงไฟ  เพียงต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

     นอกจากนั้นบ้านพักอาศัยที่ต้องการติดตั้งไฟแสงสว่างรอบบ้าน  ตอบโจย์ เรื่องแสงสว่าง ไม่ต้องลากสายไฟ  สามารถติดตั้งได้อย่างอิสระในแต่ละจุด  เป็นชุดโซล่าแอลอีดีซึ่งมีแบตเตอรี่ในตัว  สามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลดหลอดไฟในตอนกลางอื่นได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน  โดยโซล่าแอลอีดีนี้มีทั้งแบบที่เป็นโซล่าแอลอีดีฟลัดไลน์ แบบนี้จะทำให้การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นไปได้สะดวกและง่ายมากขี้น 

บ้านพักอาศัยก็ยังสามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดเพื่อลดบิลค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย ก่อนการติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดใช้งานในตอนกลางวันหรือต่อเนื่องตลอด 24 ช.ม. เช่นตู้เย็น ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ปั๊มน้ำบ่อปลาคราฟ ปั๊มน้ำออกซิเจน หรือเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดใช้งานในตอนกลางก็สามารถเปิดใช้งานและนำพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไปใช้ก่อน


เรามีระบบโซล่าเซลล์ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากอีกเช่นกันนั้นคือระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด  เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ได้ตลอด ตามพลังงานประจุไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่   ถ้าแบตเตอรี่มีจำนวนมากก็สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากเช่นกันทำให้สามารถจ่ายไฟไฟฟ้าให้กับโหลดเครื่องไฟฟ้าได้อย่างยาวนานเช่นกัน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น