อยากติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องทราบอะไรบ้างอย่างที่ทราบกันดีว่าแผงโซล่าเซลล์สามารถเปลี่ยนแสงแดด หรือพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้สอยกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง โทรทัศน์ พัดลม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ได้ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยอื่น ๆ ในเชิงลึกที่ว่าหากเรา ติดตั้งโซล่าเซลล์ราคา จะเท่าไร เมื่อเทียบกับจำนวนกิโลวัตต์ แล้วช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายไปได้มากน้อยแค่ไหน?

การที่อยากรู้หากเราติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วจะมีราคาเท่าไรเมื่อเทียบกับจำนวนกิโลวัตต์ เราจำเป็นมากที่ต้องรู้ว่าสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ กว้าง ใหญ่ เล็ก หรือใช้งานลักษณะใด เพราะจะขึ้นอยู่กับจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้นั่นเอง โดยเราได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.  ใช้ในโรงแรมและตึกสำนักงาน (Solar Hotel)

ในส่วนของการ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในเคหสถานที่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันมากที่สุดประเภทนี้จะอยู่ที่ 10 กิโลวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวน 32-36 แผง ขนาดที่ 310 วัตต์ สายไฟ เบรกเกอร์ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ติดตั้งชุดใหญ่ โดยการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ราคา จะประมาณ 450,000 – 500,000 บาท ใน 1 เดือน จะประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 6,026 บาท ใน 1 ปี จะประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 72,317 บาท และใน 25 ปี (คาดคะเนระยะยาว) จะประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 1,807,920 บาท

2. ใช้ในออฟฟิศสำนักงาน และรีสอร์ท (Solar Resort)

สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์เคหสถานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในตอนกลางวันปานกลางประเภทนี้จะอยู่ที่ 5 กิโลวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวน 16-18 แผง ขนาดที่ 320 วัตต์ สายไฟ เบรกเกอร์ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ติดตั้งชุดใหญ่ โดยการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ราคา จะประมาณ 300,000 – 350,000 บาท ใน 1 เดือน จะประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 3,013 บาท ใน 1 ปี จะประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 36,158 บาท และใน 25 ปี (คาดคะเนระยะยาว) จะประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 903,960 บาท

3. ใช้ในบ้านขนาดใหญ่ หรือออฟฟิศสำนักงาน (Solar Office)

จะไม่ติดแผงโซล่าเซลล์กับเคหสถานประเภทนี้ก็กะไรอยู่ โดยเคหสถานประเภทนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าในตอนกลางวันน้อยลงมาอยู่ที่ 3 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ มีจำนวน 10-12 แผง ขนาดที่ 320 วัตต์ สายไฟ เบรกเกอร์ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ติดตั้งชุดใหญ่ โดยการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ราคา จะประมาณ 200,000 – 250,000 บาท ใน 1 เดือน จะประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 1,674 บาท ใน 1 ปี จะประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 20,088 บาท และใน 25 ปี (คาดคะเนระยะยาว) จะประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 502,200 บาท

นอกจากนี้การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน อย่าง ประเภทที่ 1 ช่วยลดได้ 13,455 kg ต่อปี (เท่ากับปลูกต้นไม้ 134 ต้น ต่อปี) ประเภทที่ 2 ช่วยลด 6,728 kg ต่อปี (เท่ากับปลูกต้นไม้ 67 ต้น ต่อปี) และประเภทที่ 3 ช่วยลด 3,737 kg ต่อปี (เท่ากับปลูกต้นไม้ 37 ต้น ต่อปี) อีกด้วย.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น