ติดตั้งโซล่าเซลล์ ออฟกริดโซล่าเซลล์ ออนกริดโซล่าเซลล์ ไฮบริดโซล่าเซลล์ สูบน้ำโซ่ล่าเซลล์การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบโซล่าเซลล์ที่ดี

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ติดตั้งโซลาร์เซลล์, ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด, ติดตั้งโซล่าเซลล์ออฟกริด, ติดตั้งโซล่าเซลล์ไฮบริด, ติดตั้งโซล่าเซลล์สูบน้ำ, ติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน, ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครบวงจร โดยมีการ คำนวณ ออกแบบ ระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานก่อนการติดตั้ง โดยทีมงานช่าง วิศวกร ผู้ชำนาญงาน และ มีประสบการณ์โดยตรงในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ จึงทำให้ได้ระบบโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการติดตั้งในสถานที่ต่างๆ เพียงพอต่อการใช้งาน และคุ้มค่าต่อการลงทุน

เนื่องจากระบบโซล่าเซลล์แต่แบบเมื่อมีการติดตั้งไปแล้ว จะมีการใช้งานที่ยาวนานตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัว ดังนั้น ซันเนอร์ยี่จะให้ความสำคัญตั้งขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจในการติดตั้งและใช้งานระบบโซล่าเซลล์ 

 • การออกแบบคำนวณระบบโซล่าเซลล์แต่ละแบบ ออฟกริด ออนกริด ไฮบริด โซล่าปั๊ม พลังงานแสงอาทิตย์
 • การเลือกอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ราคาเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
 • การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ จะต้องมีความเข้าใจการทำงานของระบบโซล่าเซลล์แต่ละแบบและมีประสบการณ์ที่แท้จริง ตลอดไปถึงโครงสร้างหลังคาแต่แบบในการติดตั้ง
 • การดูแลและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ และการบริการหลังการขาย
 • การรับประกันอุปกรณ์โซล่าเซลล์แต่ตัว  เช่น แผงโซลาร์เซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่  อินเวอร์เตอร์ 

ติดตั้งโซล่าเซลล์กับซันเนอร์ยี่ ผู้มีประสบการณ์และมีบริการหลังการขาย ทำให้ลูกค้าของเราอุ่นใจ เพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอน ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออฟกริด  ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟริดเป็นระบบโซล่าเซลล์ ที่มีแบตเตอรี่ สามารถตอบสนองความต้องการ หรือ ตอบโจทย์ได้ดีสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ  ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กลางสวนที่ไม่มีไฟฟ้า

เนื่องจากในปัจจุบัน ยังมีพื้นที่อีกมายเป็นจำนวนมาก ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าและไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์กับพื้นนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่  เพราะเมื่อเข้าไปอยู่แล้ว ทำให้เกิดความไม่สะดวก ในการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า เพื่อประกอบอาชีพ หรือ ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีพื้นที่รกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ทีมช่างซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์ติดตั้งระบบออกฟกริด ณ สถานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์จึงได้ตระหนัก และ ให้ความสำคัญ กับการนำไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ตามพื้นที่ต่างๆ จึงได้คิดค้น และ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ไปตามสถานที่ต่างๆ  เพื่อให้เกิดความประหยัดและขนาดของระบบโซล่าเซลล์  จึงได้มีการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดที่เหมาะสมเพื่อการนำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ

การทำงานของระบบโซลาร์เซลล์แบบระบบออฟกริด

การติตดั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด หรือ ชุดโซล่าเซลล์แบบออฟกริด  นอกจากอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์จะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่แล้ว การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งเช่นกันเพื่อการได้มาของระบบโซล่าเซลล์ที่ดี โดยระบบโซล่าเซลล์จะประกอบด้วย

 • แผงโซล่าเซลล์
 • โซล่าชาร์จเจอร์ หรือ โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์
 • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์
 • อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์แปลงไฟ
 • อุปกรณ์จับยึดและรองรับแผงโซล่าเซลล์
 • อุปกรณ์ตัดต่อด้าน DC Breaker 
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า SPD 

ข้อดีของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด

 • สามารถมีไฟฟ้าจ่ายตลอดเวลาตามกำลังการสำรองจากแบตเตอรี่
 • สามารถติดตั้งได้กับทุกสถานที่โดยไม่ต้องมีโครงข่ายของการไฟฟ้าเข้าไปถึง
 • สามารถออกแบบได้ตามความต้องการใช้งาน
 • เป็นการตอบสนองความต้องการหรือตอบโจทย์กับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้เป็นอย่างดี
 • ไม่ต้องลากสายส่งจากการไฟฟ้าเข้าไป
 • ทำให้ประหยัดค่าน้ำมัน  ค่าไฟฟ้า  ลดต้นทุนในการผลิตในระยะยาว
การทำงานของระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดหรือชุดโซล่าเซลล์แบบออนกริด  นอกจากอุปกรณ์โซล่าเซลล์ในระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ และ อินเวอร์เตอร์  ตลอดไปถึงอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดนั้น   การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเช่นกันสำหรับระบบโซล่าเซลล์ เพราะระบบโซล่าเซลล์จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์โซล่าเซลล์ในระบบที่ดีและการติดตั้งที่ดีด้วย  การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดต้องเริ่มตั้งแต่

การเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ดีมีคุณภาพ  มีการรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าแผงโซล่าเซลล์สามารถอยู่ได้อย่างยาวนานตามมาตฐานการผลิต  เมื่อเราใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ดีแล้วยังใช้อินเวอร์เตอร์ที่ดีมีประสิทธิภาพเพราะกริดไทน์อินเวอร์เตอร์ถือเป็นหัวใจหลักของระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด เพราะเป็นตัวที่เชื่อมต่อและส่งกำลังไฟฟ้าเข้าสู่สายส่งของการไฟฟ้า 

การติดตั้งอุปกรณ์ของระบบออนกริดจากซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์

โดยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดจะประกอบไปด้วย

 • แผงโซล่าเซลล์
 • อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง  Grid tie  Inverter 
 • สายไฟโซล่าเซลล์ PV-F
 • อุปกรณ์ตัดต่อ DC Breaker 
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า DC SPD 
 • อุปกรณ์ตัดต่อ เอซี AC Breaker 
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า AC SPD 
 • Combiner Box
 • อุปกรณ์ Mounting รองรับแผงโซล่าเซลล์
แผงโซล่าเซลล์
อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง  Grid tie  Inverter
สายไฟโซล่าเซลล์ PV-F
อุปกรณ์ตัดต่อ DC Breaker
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า DC SPD
อุปกรณ์ตัดต่อ เอซี AC Breaker
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า AC SPD
อุปกรณ์ Mounting รองรับแผงโซล่าเซลล์

ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดนั้นเริ่มตั้งแต่การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาแบบต่างๆ เช่นหลังบ้านพักอาศัย  สำนักงาน โรงงาน โดยหลังคาแต่ละชนิดจะเป็น CPACK Metal Sheet หรือลอนคู่ก็ตาม จำเป็นต้องไม่มีร่มเงาบังและหันไปทางทิศใต้ทำมุม 15 องศา

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริดสามารถทำได้ตั้งแต่ขนาด

 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 300วัตต์  ถือว่าเป็น Micro grid tie 
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 600วัตต์  ถือว่าเป็น Micro grid tie 
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 1000วัตต์  ถือว่าเป็น Micro grid tie หรือจะใช้เป็น Grid tie ก็ได้
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 1500วัตต์  
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด  2000 วัตต์
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 3000วัตต์ 
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 5000วัตต์
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 10000วัตต์ หรือ 10KW
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 20000วัตต์ หรือ 20KW
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 30000วัตต์ หรือ 30KW
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 50000วัตต์ หรือ 50KW
 • ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด 100000วัตต์ หรือ 100KW

เทคโนโลยี่ระบบโซล่าเซลล์ออนกริดในปัจจุบัน ข้อดีของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด

 •  เพื่อลดบิลค่าไฟฟ้าสำหรับ บ้านพักอาศัย  โรงงาน  โรงแรม โรงเรือน รีสอร์ท  ไร่ ฟาร์ม สวน หรือ ทุกสถานที่
 • ไม่ต้องบำรุงรักษาแบตเตอรี่ เพราะเป็นระบบโซล่าเซลล์ ที่ไมต้องมีแบตเตอรี่
 • ดูแลรักษาง่าย 
 • มีระบบ Monitoring เพื่อดูผลการทำงาน
การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ออนกริดภายในบ้านพักอาศัย

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน เพื่อลดบิลค่าไฟฟ้า หรือ ลดค่าใช้จ่าย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน เป็นที่นิยมและทำกันอย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ติดตั้งโซล่าเซลล์ไฮบริด  หรือ  ไฮบริดโซลาร์เซลล์ เทคโนโลยี่โซล่าเซลล์แบบไฮบริด 
ข้อดีของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด 

 • เป็นระบบที่สามารถรับแหล่งชาร์จ หรือ  แหล่งจ่ายพลังงานได้ 2 ทาง คือจากแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และ เครือข่ายของการไฟฟ้า
 • เป็นระบบที่สามาถใช้งานได้ตอนไฟฟ้าดับ หรือ สามารถสำรองการใช้งานได้นั้นเอง
 • เป็นระบบอัจริยะที่มีความสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างแท้จริง 
ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด

การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด 
ระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดจะประกอบด้วย  แผงโซล่าเซลล์  อินเวอร์เตอร์ และ แบตเตอรี่ โดยอินเวอร์เตอร์ไฮบริดจะมีการรวมโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ หรือ ชาร์จเจอร์ไว้ในตัวอินเวอร์เตอร์อยุ่แล้ว

แผงโซล่าเซลล์
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด
แบตเตอรี่โซล่าเซลล์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น