ติดตั้งโซล่าเซลล์

ติดตั้งโซล่าเซลล์ออฟกริดกับซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์ โทร 061-545-5353
ระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดเป็นระบบโซล่าเซลล์ที่ได้มีการนำมาใช้ตั้งแต่แรก มีการกำเนิดโซล่าเซลล์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการใช้โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อให้ให้มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ดั้งนั้นทีมงานซันเนอร์โซล่าเซลล์   ได้มีปณิธานเป็นอย่างมากที่จะส่งมอบชุดโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพและใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตในระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด ออนกริด และ ไฮบริดโซล่าเซลล์ เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน การติดตั้งโซล่าเซลล์ เริ่มต้นตั้งแต่ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริดขนาดเล็ก โดยมากแล้ว ชุดขนาดเล็ก ลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ เริ่มตั้งแต่แผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กแผงเดียวไปจนถึงแผงโซล่าเซลล์ขนาดวัตต์ทีมากขึ้นอีกหลายแผง

การติดตั้งโซล่าเซลล์ออฟกริดเริ่มตั้งแต่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ในทิศทางที่แผงโซล่าเซลล์ สามารถรับได้แดดได้ทั้งวัน ไม่มีร่มไม้ เงา บัง มิฉะนั้นจะเสียโอกาส ในการรับแสงแดดจากพระอาทิตย์ โดยปกติแล้วในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในประเทศไทย จะหันแผงโซล่าเซลล์เอียงไปทางทิศใต้ทำมุม 13-15 องศา เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์สามารถรับแดดได้ตลอดทั้งวัน เพระว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วโคจรไปทางทิศใต้ โดยแผงโซล่าเซลล์ในระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาไม่ว่าจะเป็น หลังคาซีแพค  กระเบื้องลอนคู่ หลังคาเมทัลชีท หรือ หลังคาแบบอื่นก็สามารถติดตั้งได้เช่นกันโดยดูตามโครงสร้างของหลังคาและชนิดของวัสดุที่นำมาทำหลังคา
โดยทาง บจก.ซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์ ได้มีการผลิต ออกแบบ นำเข้า โครงสร้างและอุปกรณ์สำหรัับจับยึดแผงโซล่าเซลล์แบบครบวงจราเช่น รางอลูมิเนียม ตัวยึดแผงโซล่าเซลล์ ตัวจับยึดโครงสร้างกับโครงของหลังคา

นอกจากนี้การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดก็สามารถติดตั้งบนภาคพื้นดินได้เช่นกัน สามารถทำเป็นโครงสร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือน โรงจอดรถ เพื่อวางติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
สายไฟโซล่าเซลล์และคอนเน็กเตอร์ในระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด ทาง บจก.ซันเนอรยี่โซล่าเซลล์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำอุปกรณ์เหล่านี้ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตมาใช้ในระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด เช่น สายไฟโซล่าเซลล์ MC4 MC3 คอนเน็คเตอร์
อุปกรณ์ตัดต่อและป้องกันในระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด เพื่อให้ได้มาระบบโซล่าเซลล์ที่สมบูรณ์ใช้งานได้นานในการติดตั้งโซล่าเซลล์ออฟกริด จะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานให้กับทางลูกค้าและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่จะเกิดขึ้้นในอนาคตจากเหตการณ์หรือปรากฎการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้น ทั้งก่อนการติดตั้ง ระหว่างการใช้งาน และการซ่อมบำรุงระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด
โซล่าชาร์จเจอร์/โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ในระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด จะเป็นโซล่าชาร์จเจอร์แบบ PWM/MPPT นั้น โดยในการติดตั้งโซล่าชาร์จเจอร์ในระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด จะต้องมีการออกแบบและคำนวณขนาดของโซล่าาชาร์จเจอร์ให้เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน แสะคุ้มค่ากับการลงทุนที่สำคัญที่สุด
แบตเตอรี่โซล่าเซลล์/แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ทางทีมวิศวรและทีมงานช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ บจก.ซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์ จำเป็นจะต้องคัดเลือก จัดหา ออกแบบแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ที่ใช้งานได้จริง อายุการใช้งานได้นานจริงสำหรับระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งโดยทีมงานติดตั้งซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์ หรือ ส่งมอบชุดโซล่าเซลล์สำหรับลูกค้าทั่วประเทศ เพราะระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งให้สำหรับลูกค้าใช้งานได้ทุกพื้นที่ บางพื้นที่อยู่ในเขตเมือง พื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ในป่า เขา ลำเนา ไพร กันดาร เข้าถึงยาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ เข้าถึงอยู่แล้ว เป็นการยากต่อการเข้าถึงอยู่แล้วไม่ว่าจะเดินเท้า ทางรถก็จำเป็นใช้รถที่สามารถวิ่งผ่านพื้นที่ที่ลำบากพอสมควร หรือบางพื้นที่ต้องเดินทางด้วยทางเรือและห่างไกลจากตัวเมือง
ฉะนั้นจึงเป็นความสำคัญยิ่งยวดสำหรับทีมงานบริหาร บจก.ซันเนอร์ยี่โซล่าเซล์ ที่ต้องมีนโยบายสำหรับการตรวจเช็ค แบตเตอรีโซล่าเซลล์/แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ก่อนออกแบบระบบโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ดีฟไซเคิลแบบน้ำ Tabular แบตเตอรี่โซล่าเซลล์แบบแห้ง  Gel/AGM  แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ลิเธียม Lithuim Battery
สำหรับระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ แล้ว แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในระบบโซล่าเซลล์ เพราะถ้าหากแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ได้ดีแล้ว จะทำให้ระบบโซล่าเซลล์เซลล์ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน
อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ออฟกริด  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟจากไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  ทางทีมงานซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์ได้ตระหนักในการออกแบบอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์  ไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์เพียวซายด์เว็ป Pure sine wave inverter และ โมดิฟายซายด์เว็ป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น