ประหยัดเงิน ลดต้นทุน ด้วยโซล่าเซลล์ ระบบออนกริดพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรารู้จักกันคือ โซล่าเซลล์ ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ามาใช้เองไ้ด้ มีระบบติดตั้งที่น่าสนใจก็คือ ระบบโซล่าเซลล์ออนกริด แล้วระบบโซล่าเซลล์ออนกริดมันเป็นอย่างไร

อุปกรณ์หลักที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด

  •      1. แผงโซล่าเซลล์ ในระบบโซล่าเซลล์ออนกริดจะทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
  •      2.  อินเวอร์เตอร์ ในระบบโซล่าเซลล์ออนกริดจะทำหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรง(DC)ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)
  •      3.   มิเตอร์วัดไฟ ในระบบโซล่าเซลล์ออนกริดจะทำหน้าที่วัดค่ากำลังไฟฟ้าที่เราใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

การหลักทำงานระบบโซล่าเซลล์ออนกริด

โซล่าเซลล์ระบบออนกริดเป็นติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อกับสายไฟจากการไฟฟ้านครหลวงที่เราใช้กันภายในบ้าน 220 V โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ จะทำให้สามารถประหยัดเงินไปได้มาก ทำให้เราลดค่าไฟที่ใช้ในบ้านเวลาแดดจัดๆ และไม่ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนกลับ เพราะเราขออนุญาตจากการไฟฟ้า จะมาเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบล็อคการหมุนกลับหรือแบบดิจิตอลให้เราแทน

กระบวนการระบบโซล่าเซลล์ออนกริด

โซล่าเซลล์ระบบออนกริดจะมีระบบแหล่งจ่ายไฟอยู่ 2 ทาง ทางแรกคือต่อกับระบบแผงโซล่าเซลล์และอีกทางหนึ่งจากการไฟฟ้านครหลวง พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์จะได้ไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรง แล้วไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อินเวอร์เตอร์เพื่อทำการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลจากทั้งแผงโซล่าเซลล์และสายส่งจากการไฟฟ้าถึงจะสามารถทำงานได้ นอกจากนี้สามารถต่อไฟร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟใดๆทั้งสิ้น ซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้านของเราโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เล

 ระบบโซล่าเซลล์ออนกริด

จุดเด่นของระบบโซล่าเซลล์ระบบลล์ออนกริด คือการติดตั้งระบบนี้จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ เพราะเราสามารถผลิตไฟฟ้ามาใช้เองได้บางส่วนทำให้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดน้อยลง นอกจากนั้นยังช่วยอนุรักษ์พลังงาน เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด เป็นพลังงานทดแทนที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

จุดด้อยของระบบโซล่าเซลล์ระบบออนกริด คือระบบโซล่าเซลล์ออนกริดจะสามารถทำงานได้เฉพาะในตอนกลางวันที่มีแสงแดด เมื่อถึงตอนกลางคืนระบบจะใช้งานไม่ได้ และหากไฟที่การไฟฟ้าขัดข้อง หรือดับลง จะส่งผลให้อินเวอร์เตอร์ไม่สามารถที่จะทำงานได้ ถึงแม้แผงโซล่าเซลล์จะผลิตไฟตามปกติก็ตาม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น