ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ใช้ในสวนเกษตรแนวใหม่ลดต้นทุนในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ใช้ในสวนเกษตรแนวใหม่ลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นการติดตั้ง เพราะการทำเกษตรหรือสวน  จำต้องใช้น้ำเป็นอย่างมากในการผลิต  ก่อน ที่ผลผลิตจะออกสู่ขายในท้องตลาด  ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ หรือ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะช่วยชาวสวนหรือเกษตรกร ในการลดต้นทุนในการผลิต  เพราะเมื่อใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แล้วทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำมันลงไปจำนวนมาก  ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไปได้มาก  เพราะเป็นการลงทุนแค่ครั้งเดียว  แต่ใช้ได้นาน

ความสำคัญของน้ำในการเกษตร
น้ำเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเกษตรกรรมทุกชนิด เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ น้ำเป็นตัวกลางในการนำเอาอาหารจากดินเข้าสู่รากพืช ถ้าขาดน้ำเสียแล้วอาหารในดิน หรือจากที่เราใส่ปุ๋ยจะไม่เป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ การเลือกที่ทำสวนผลไม้ต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำเป็นสำคัญ

การทำสวนผลไม้ในเมืองไทยต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ การปลูกพืชไร่ เราอาจจะกะระยะเวลาปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลได้ แต่การทำสวนผลไม้นั้นจำเป็นต้องใช้น้ำในฤดูแล้งด้วย ระยะที่ไม่มีฝน เราต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ การเลือกที่ทำสวนผลไม้จึงควรเลือกที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ห้วย หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่มีน้ำจนถึงฤดูแล้ง และการเลือกที่ดินที่มีน้ำใต้ดินตื้นๆ นับว่ามีประโยชน์มาก เพราะเราอาจขุดบ่อ หรือสูบน้ำมาใช้ หรือไม้ผลอาจหยั่งรากลงไปถึงเลยที่เดียว นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงฝนที่ตกประจำปี ควรเลือกที่ที่มีจำนวนน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีดีที่สุด และควรเป็นฝนที่ตกสม่ำเสมอไม่ขาดเป็นห้วงๆ ซึ่งไม้ผลอาจได้รับอันตรายได้คำถามที่พบบ่อยในการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์  FQA

 1.ระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำมีแบบไหนบ้าง?

Ans : 1.ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด สำหรับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ แบบมีแบตเตอรี่สามามารถจ่ายไฟได้ตลอดตามต้องการ  จะเป็นระบบโซล่าเซลล์แบบไฟฟ้ากระแสตรงหรือ กระแสสล้บก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

       2.ระบบโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์  เป็นระบบโซล่าเซลล์ไม่มีแบตเตอรี่ สามารถจ่ายไฟขับปั๊มน้ำเอซี เพื่อสูบน้ำได้ในตอนกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบโซล่าเซลล์แบบนี้สามารถทำ Combine  ได้กับไฟของการไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกัน ในปัจจุบัน ซึงกำลังเป็นที่นิยมติดตั้งกันเป็นอย่างมาก

3. ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด  เพื่อลดค่าไฟจากการใช้ปั๊มน้ำ

2.การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำ สามารถทำการติดตั้งแบบไหนได้บ้าง

ืAns :  1.ติดตั้งบนหลังคา  
          2.ติดตั้งบนพื้นดิน โดยการทำโครงสร้างเเหล็กขึ้นมา  หรือ  จะเป็นโครงสร้างเเหล็กอลูมิเนียมก็ได้ 

3.สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

Ans :
1.ความกว้างของบ่อน้ำบาดาล…..นิ้ว ?
2.ระยะหย่อนปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ลงไปในบ่อน้ำ……เมตร
3.ความลึกของบ่อน้ำหรือ แแหล่งน้ำ……นิ้วหรือ เมตร
4.ระยะส่งน้ำในแนวราบกี่เมตร  เป็นสโลปกี่เมตร 
5.ถ้ามีแทงค์เก็บน้ำความสูงของแทงค์จากพืนดินขึ้นไปกี่เมตร….?
6.ขนาดของแทงค์น้ำกี่ลิตร …..?
7.ปริมาณความต้องการน้ำต่อวันกี่ลิตร …..?
8.งบประมาณที่วางไว้สำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ 

4.แผงโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ต้องติดตั้งหันไปทางทิศไหน

Ans :  ทิศใต้

5. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มีกี่แบบ

์Ans :  ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบดีซี
         ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบเอซี
         ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไฮบริด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น