มารู้จักกับระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด (Hybrid Systems)มารู้จักกับระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด (Hybrid Systems)

ระบบโซล่าเซลล์ที่มีการผสมกันระหว่างระบบออนกริด(On Grid) และระบบออฟกริด(Off Grid)  หรือที่เรียกว่าระบบไฮบริด(Hybrid Systems) โดยจะนำแบตเตอรี่มาใช้เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และสำหรับกรณีที่เมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าที่นำมาใช้งาน ระบบก็นำกระแสไฟฟ้านั้นชาร์จเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้งานได้ต่อไป ในเวลากลางคืนระบบโซล่าเซลล์จะไม่สามารถทำงานผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ก็สามารถที่จะนำเอากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ก่อน หากยังไม่เพียงพอระบบก็จะไปดึงไฟฟ้ามาจากระบบจำหน่ายมาใช้เพิ่มเติม

Hybrid System

ระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด หมายถึงการนำเอาแหล่งผลิตพลังงานอย่างอื่นมาเป็นแหล่จ่ายพลังงานทดแทนอีกด้วย เช่น พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานจากการนำเครื่องยนต์มาปั่นไฟ เป็นต้น ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากแผงโซล่าเซลล์

หลักการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด

ในระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดจะมีตัวแผงโซล่าเซลล์ทำหน้าที่รับนแสงอาทิตย์แล้วทำการเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้ออกมาจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วส่งต่อมายังไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ซึ่งไฮบริดอินเวอร์เตอร์มีหน้าที่ในการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้าและอีกขั้วหนึ่งก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ และอีกขั้วหนึ่งก็ต่อไฟฟ้าไปใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด

การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดในช่วงเวลากลางวันเมื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ก็จะนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มาจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรา แต่หากกระแสไฟฟ้าที่เราผลิตได้ไม่เพียงพอ ก็สามารถไปดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือการไฟฟ้ามาใช้งานได้ โดยอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ที่ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ หรือหากเราผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มามากกว่าที่เราใช้งานระบบก็นำกระแสไฟฟ้านี้ไปชาร์จแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟฟ้าใช้งานต่อไป

          การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดในช่วงเวลากลางคืนที่เราไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ แต่เราสามารถดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้งานก่อนจนหมดแล้วค่อยนำไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้ามาใช้งานต่อ ซึ่งจะทำให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ หรือบางท่านอาจกลัวว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วเกินไป ก็สามารถตั้งค่าให้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเป็นอันดับแรกก่อน หากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าขัดข้องจึงไปนำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้งานก็ได้

ระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด

ข้อดีของระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดคือช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ จะป้อนเข้ามาที่โหลดใช้งานได้เลย ก่อนที่จะเข้าไปชาร์จในแบตเตอรี่ เมื่อโหลดที่ใช้งานมีน้อยลง จนกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเหลือก็จะค่อยชาร์จเข้าเก็บในแบตเตอรี่ ซึ่งวิธีนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย ถ้าเป็น OFF GRID INVERTER จะต้องเข้ามาที่แบตเตอรี่ก่อนแล้วค่อยแปลงไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น