ยุคใหม่ที่เราใช้ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องปั๊มน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ถือกำเนิดขึ้นจากการนำเอาแผงโซล่าเซลล์มาต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องสูบน้ำแบบที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ โดยเมื่อนำแผงโซล่าเซลล์มารับแสงแดดก็จะทำการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมาเป็นพลัง งานไฟฟ้า ซึ่งจะส่งต่อพลังงานไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องปั๊มน้ำนั้นให้เกิดการทำงาน และสามารถทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้ทั้งในการเกษตรหรือการอุปโภคบริโภคได้ แค่หลักการง่ายๆ เท่านี้ก็จะทำให้เกษตรกรมีเครื่องปั๊มน้ำพลังโซลาเซลล์มาใช้แบบไม่ต้องเปลืองพลังงานไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีข้อแม้อยู่เล็กน้อย คือเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ทั่วไปในท้องตลาด มีอยู่สองแบบคือ เครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง หรือที่เรียกว่าไฟดีซี (DC) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ กับเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือไฟเอซี (AC)   เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ แต่ไฟดีซีกับเอซีนี้เป็นคนละกระแส ไม่สามารถใช้ปะปนกันได้ เมื่อมีการนำเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟดีซีก็จะใช้ได้เฉพาะไฟฟ้าที่เป็นดีซี ซึ่งในขณะที่เครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟเอซี ก็จะใช้ได้เฉพาะไฟฟ้าที่เป็นเอซีเท่านั้น ไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้นั้นเป็นกระแสตรง หรือดีซี

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กรุงโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กรุงโซล่าเซลล์

หากเครื่องสูบน้ำของคุณเป็นแบบที่ใช้ไฟดีซี หรือปั๊มดีซี อยู่แล้ว ไม่มีปัญหาแน่นอนในการนำมาต่อเชื่อมกับแผงโซล่าเซลล์ เพราะเพียงแค่เชื่อมต่อสายไฟตามวงจรที่ระบุไว้ในคู่มือหรือด้านหลังแผงโซล่าเซลล์ เข้ากับมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำ หากมีแสงอาทิตย์สาดส่องมาเมื่อไหร่ก็จะทำให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้เมื่อนั้น ซึ่งจะทำให้คุณมี ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และยังทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างค่าไฟเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเครื่องสูบน้ำของคุณเป็นแบบที่ใช้ไฟเอซีในการขับเคลื่อนมอเตอร์ ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะคุณสามารถสร้างปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เองได้ และอาจจะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเข้ามา หรือที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ อินเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ซึ่งอินเวอร์เตอร์นี้จะเข้ามาคั่นตรงกลางระ หว่างแผงโซล่าเซลล์กับตัวเครื่องสูบน้ำ ซึงจะส่งผลทำให้รูปแบบวงจรเป็นแผงโซล่าเซลล์-อินเวอร์เตอร์และเครื่องสูบน้ำ ซึ่งก็คือการใช้อินเวอร์เตอร์นี้จะเข้ามาเป็นตัวกลางโดยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟดีซีที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟเอซี เพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องสูบน้ำแบบเอซีที่คุณมีอยู่ เรียกว่าหากมีแสงอาทิตย์มาเมื่อ ไหร่ก็จะทำให้การใช้งานของเครื่องสูบน้ำเอซีของคุณก็ทำงานได้เมื่อนั้นเช่นเดียวกัน

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กรุงโซล่าเซลล์

การสร้าง ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ในปัจจุบันเกษตรกรไทยในเริ่มหันมาใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรกันมากขึ้น เพราะทำง่ายและไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย แต่หากคิดว่าซับซ้อนหรือตัวเกษตรกรเองไม่มีความรู้ทางเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือเครื่องกลเอาเลยจริงๆ ก็สามารถขอคำปรึกษาได้จากตัวแทนร้านค้าที่ขายแผง หรืออุปกรณ์โซล่าเซลล์ได้  ซึ่งการเลือกใช้งานปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ถือเป็นพลังงานที่สะอาด เพราะไม่มีการปลดปล่อยมลพิษออกสู่สภาพแวดล้อม ซึ่งคุณสมบัติหลักของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ทำให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำถูกใจที่สุด เพราะเพียงแค่ลงทุนครั้งเดียว ก็สามารถผลิตไฟฟ้าให้กับเครื่องปั๊มน้ำให้สูบน้ำเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย นอกซะจากจะเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนให้กับเครื่องปั่นน้ำโดยไม่ต้องซื้อหา

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กรุงโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กรุงโซล่าเซลล์

  ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นนวัตกรรมพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำ ได้เทียบเท่าการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า หรือจากเครื่องสูบน้ำแบบที่ใช้น้ำมัน เพราะการใช้เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นวัตกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจะนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถเปลี่ยน พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์นั้นเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาด และไม่สร้างมลภาวะ ขณะใช้งาน ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพียงแต่ติดตั้ง ไว้กลางแสงแดดก็สามารถ ใช้งานได้ทันที ทำให้เครื่องปั๊มน้ำทำงานโดยไม่สร้างเสียงรบกวน หรือการเคลื่อนไหว เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ ทำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้เป็นการประหยัดน้ำมันและช่วยอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ได้จากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่มนุษย์ได้มาฟรีและได้อย่างไม่มีสิ้นสุด

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กรุงโซล่าเซลล์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น