ระบบโซล่าเซลล์ on grid คืออะไร และมีจุดเด่นอย่างไร?ตั้งแต่ที่มีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามา โลกของเราก็น่าอยู่มากขึ้น เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน และในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้กับระบบโซล่าเซลล์ on grid เชื่อว่าคุณอาจเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน หรืออาจไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ตาม โดยในวันนี้คุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าระบบโซล่าเซลล์ on grid คืออะไร เป็นแบบไหนและมีจุดเด่นอย่างไร ตามไปดูกันเลย 

ระบบโซล่าเซลล์ on grid คืออะไร?

อันดับแรกต้องขอเกริ่นนำก่อนว่า ระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้กันภายในอาคาร บ้านเรือน ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ระบบได้แก่ 

1.ระบบโซล่าเซลล์ on grid system 

2.ระบบโซล่าเซลล์ off grid system

3.ระบบโซล่าเซลล์ Hybrid system

ซึ่งเราจะขอกล่าวถึงเพียงแค่ ระบบโซล่าเซลล์ on grid เท่านั้น โดยระบบโซล่าเซลล์ on grid เป็นพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด หรือ ระบบโซล่ารูฟท๊อป (Solar Roof Top system) เป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ที่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟาส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง อุปกรณ์ที่ใช้มีแค่ตัวอินเวอร์เตอร์ออนกริด และแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ออนกริดทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟาจากกระแสตรง ที่ได้พลังงานมาจากแผงโซล่าเซลล์ให้กลายเป็นกระแสสลับ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับการไฟฟ้า

ข้อดีของระบบโซล่าเซลล์ on grid 

ระบบโซล่าเซลล์ on grid มีข้อดีตรงที่ ช่วยลดค่าไฟหรือทำให้ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี นอกจากนั้นยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ แต่ต้องทำสัญญากับการไฟฟ้าก่อน นอกจากระบบโซล่าเซลล์ on grid จะนิยมใช้ในอาคาร บ้านเรือนแล้ว ยังนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ผู้ประกอบการจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ on grid ขนาดใหญ่ เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการและสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ 

ข้อเสียของระบบโซล่าเซลล์ on grid 

ระบบโซล่าเซลล์ on grid มีข้อเสีย คือ สามารถติดตั้งระบบนี้ได้ ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงเท่านั้น เพราะต้องเชื่อต่อเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง ในขณะที่เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ แม้ระบบโซล่าเซลล์ on grid จะยังมีการจ่ายไฟปกติ แต่ก็ไม่สามารถใช้ไฟได้ เพราะกริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดจ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่ นั่นหมายความว่าเมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ระบบโซล่าเซลล์ on grid ก็จะหยุดจ่ายไฟตามไปด้วยนั่นเอง 

ทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องราวที่น่าสนใจของระบบโซล่าเซลล์ on grid เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าหลายๆ คนที่สงสัยว่าระบบโซล่าเซลล์ on grid คืออะไร เป็นแบบไหน และมีจุดเด่นอย่างไร รวมถึงข้อดีและข้อเสีย จะเข้าใจเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ on grid มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจหลักการในเบื้องต้น จนนำไปสู่การติดตั้งและการใช้งานอย่างถูกวิธี 


Thaisolarpanel รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับ โซล่าเซลล์

บริการของเรา