ไทยโซลาร์พาแนล จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร
ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-660-3555 / 092-248-2637 / 062-880-0125

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คืออะไร?

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า โดยทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ โดยไฟฟ้ากระแสตรงที่จะนำมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับนั้นมาจากแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแผงโซล่าเซลล์ก็ได้ โดยไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้มาจะเหมือนกับไฟฟ้าที่ได้จากปลั๊กไฟตามบ้าน อินเวอร์เตอร์ทำให้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ พัดลม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง

ส่วนระบบอินเวอร์เตอร์ก็คือระบบที่ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าสลับจากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปให้มีความถี่และแรงดันคงที่ จนกลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเอง
แหล่งจ่ายไฟสลับโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นรูปคลื่นซายน์ แต่ Out put ของอินเวอร์เตอร์มีลักษณะเป็นรูปคลื่นที่แตกต่างจากรูปซายน์ และมีชุดควบคุมวงจร (Control Circuit) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจร อินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของ 3-phase Induction motor

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ราคาถูก

ประโยชน์ของอินเวอร์เตอร์และการเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์

ประโยชน์ของอินเวอร์เตอร์

 • ใช้แปลงไฟฟ้าจากระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่มีความแรงสูง ชนิดไฟฟ้ากระแสตรง ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
 • ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองหรือเรียกว่า Uninterruptible Power Supplies (UPS) เพื่อไปทดแทนในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับเกิดข้อขัดข้องขึ้นมา
  ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใช้ในระบบเตาถลุงเหล็ก ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำทำให้เกิดความร้อน (Induction heating) โดยใช้แรงดันกระแสไฟฟ้าสลับที่มีความถี่สูงในการทำงาน
 •  Inverter ใช้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ที่เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ โดยใช้หลักการควบคุมความถี่แรงดันกระแสไฟฟ้าสลับ เพื่อให้เกิดแรงบิด (Torque) ที่คงที่ในทุกๆ ความเร็วที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
  หากจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ การทำงานของอินเวอร์เตอร์ที่เราพบเห็นได้มากในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟสำรอง หรือ UPS แก้ปัญหาไฟตก ไฟดับ และคลื่นรบกวน ช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือใช้เป็นไฟฟ้าสำรองที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่

การเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์

เลือกซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์ ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานหรือลักษณะของงาน

และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานด้วย นอกจากนั้น ควรพิจารณาจากขนาด อินเวอร์เตอร์ โดยเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์ให้มากกว่าของวัตต์ของไฟฟ้าที่ใช้งานร่วมกัน เช่น ถ้าต้องการใช้งานกับไฟฟ้าหรือหลอดไฟที่มีขนาด 10 วัตต์ ควบคู่กับพัดลมตั้งพื้นที่มีขนาด 70 วัตต์ ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดมากกว่า 80 วัตต์ ขึ้นไปในขณะเดียวกัน หากเป็นโหลดมอเตอร์ ควรเผื่อขนาดให้เพียงพอกับกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสกระชากในช่วงเริ่มต้นด้วย

อินเวอร์เตอร์ ราคาเท่าไหร่ แพงไหม ?

โดยส่วนใหญ่ราคาอินเวอร์เตอร์จะขึ้นอยู่กับจำนวนวัตต์ ยิ่งมีขนาดจำนวนวัตต์มากเท่าไหร่ ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น ในปัจจุบัน อินเวอร์เตอร์ ราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ซึ่งถ้าเป็น อินเวอร์เตอร์ที่มีจำนวนวัตต์มากๆ ก็อาจมีราคาหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียว หรือคุณสามารถหาซื้ออินเวอร์เตอร์ได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า โซนเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในขณะเดียวกันก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ก็ควรพิจารณาจากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือหรือดูจากรีวิวประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

อินเวอร์เตอร์ มีกี่แบบ?

อินเวอร์เตอร์หรือหม้อแปลงไฟฟ้า” ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ – อินเวอร์เตอร์ ”
ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC)
เพื่อจ่ายให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ต่ออยู่กับระบบ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ

 • มอดิไฟด์ ไซน์ เวฟ (MSW) รับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่ และ แปลงเพื่อจ่ายออกเป็นกระ
  แสสลับ โดยรูปคลื่นไฟ AC ที่จ่ายออกมาเป็นรูปขั้นบันไดสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟน้อย ไม่มีขดลวด
  ให้ความร้อน หรือมอเตอร์
 •  เพียว ไซน์ เวฟ (PSW) – รับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่ และแปลงเพื่อจ่ายออก เป็นกระแส
  สลับ โดยรูปคลื่นไฟ AC ที่จ่ายออกมาเป็นรูปคลื่นเหมือนไฟบ้าน สามารถใช้หม้อแปลงชนิดนี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
  ต้องการกระแสเรียบกว่า หรือที่กินไฟมาก หรือมีขดลวดให้ความร้อน หรือมอเตอร์
 •  กริดไทด์ (Grid-Tie) – รับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผงโซล่าเซลล์โดยตรงและแปลงเพื่อจ่ายออก
  เป็นกระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ประเภทนี้ต้องสามารถตรวจสอบแรงดัน และความถี่
  ของสายส่ง พร้อมปรับความเหมาะสมของกระแสที่จ่ายออก และถ้าการไฟฟ้าดับไฟ อินเวอร์เตอร์จะระงับการจ่าย
  ไฟฟ้าเช่นกัน เพื่อป้องกันอันตรายต่อพนักงานการไฟฟ้าหรือผู้ดูแลระบบ

ทำไมต้องใช้ อินเวอร์เตอร์ จากแบรนด์ Sunnergy Technology ผู้ผลิตและจำหน่าย อินเวอร์เตอร์ ราคาถูก

•อินเวอร์เตอร์- สินค้าผ่านมาตรฐานการรับรองจากโรงงาน สินค้าและอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ของเรา ครบวงจร เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าจากแบรนด์เรามีประสิทธิภาพและไม่มีชำรุดแน่นอน
•ฝ่ายบริการ – บริการให้คำปรึกษาและการแนะนำในข้อสงสัยที่ลูกค้าต้องการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและตรงตามความต้องการ
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี พร้อมดูแลให้บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ด้วยสินค้านำเข้าที่มีมาตรฐานการรับรอง ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้าและการบริการ

วิธีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
ลูกค้าทำการสั่งซื้อผ่าน LOA (Line official Account) : @sunnergy
โทรติดต่อฝ่ายขาย / และหน้าร้าน ได้ที่ : 061-545-5353
การจัดส่งสินค้า จัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ใช้ระยะเวลา 2 -3 วันทำการ และขึ้นอยู่กับขนาดสินค้า และระยะทางขนส่งปลายทาง และการให้บริการ จะมีทีมเซอร์วิสหลังการขาย คอยแจ้งเลขแทรคกิ้ง และแนะนำสินค้าหลังถึงมือลูกค้า


Thaisolarpanel จำหน่าย

อินเวอร์เตอร์ 

หลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ

Showing all 4 results

ติดต่อเรา