สิ่งประดิษฐ์จากโซล่าเซลล์ที่กำลังได้รับความนิยม“ในปัจจุบันในต่างประเทศหรือประเทศของเราได้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมออกมามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านเรือน เส้นทางสาธารณะ เพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันได้มีพลังงานสะอาดออกมาให้คนได้ใช้อย่างหลากหลาย”

รถกอล์ฟไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

รถกอล์ฟไฟฟ้า ที่เราใช้กันส่วนมาก มักจะเป็นรถกอล์ฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้รถกอล์ฟ จะต้องชาร์จไฟฟ้า แต่ไม่นานมานี้ ได้มีการใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าที่มีการติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์แบบโค้งงอเพื่อชาร์จแบตเตอร์รี่แทนการชาร์จไฟฟ้าแบบเดิม

รถกอล์ฟไฟฟ้า ที่ทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนแบบโค้งงอ
แผงโซล่าเซลล์จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าไปบรรจุไว้ในแบตเตอรี่

เพื่อให้เกิดลดต้นทุนค่าไฟ และลดมลพิษ ซึ่งเริ่มโดยด้วยรถกอล์ฟจะมีการติดแผ่นโซล่าเซลล์แบบโค้งงอด้านบนหลังคา เพื่อให้รับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ แต่ถึงอย่างไรรถกอล์ฟพลังงานแสงอาทิตย์นี้ก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ หากไม่มีแสงแดด รถกอล์ฟนี้จะไม่มีพลังงานไฟฟ้า แถมยังมีความจุของไฟฟ้าที่มีไม่มากนัก ทำให้ยังคงต้องใช้ระบบการชาร์จไฟฟ้าเข้ามาช่วยในบางส่วน เพื่อให้ใช้งานได้นาน หรือทดแทนในช่วงที่ไม่มีแสงแดด 

รถกอล์ฟพลังงานแสงอาทิตย์
โซล่าชาร์จเจอร์ทำหน้าที่ชาร์จไฟลงแบตเตอรี่

แต่ถือเป็นการประหยัดการใช้พลังงานงานจากไฟฟ้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากปกติเราจะตีกอล์ฟที่ในช่วงเวลากลางวันซึ่งประเทศไทยมีแสงอาทิตย์แทบตลอดเวลา และจากที่ได้เลือกใช้แผ่นโซล่าเซลล์แบบโค้งงอทำให้มีความสวยงามมากกว่าการใช้แผ่นโซล่าเซลล์แบบโมโนหรือแผ่นโซล่าเซลล์แบบโพลีที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดมลพิษและช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีแบบโค้งอ
แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนแบบโค้งงอ

แผ่นโซล่าเซลล์แบบโค้งงอบนหลังคา มีหน้าที่แปลงพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วจะชาร์จประจุเข้าไปเก็บในแบตเตอร์รี่ เพื่อรอจ่ายไฟไปให้กับมอเตอร์ของรถกอล์ฟ ซึ่งปริมาณกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดและกำลังวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ด้วย

เรือไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
เรือโดยสารพลังงานโซล่าเซลล์

ในปัจจุบันในต่างประเทศหรือประเทศของเราได้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมออกมามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านเรือน เส้นทางสาธารณะ เพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันได้มีพลังงานสะอาดออกมาให้คนได้ใช้อย่างหลากหลาย 

ชาวสวนในต่างประเทศก็นิยมใช้โซล่าเซลล์ด้านเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก
ตามท้องถนนก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีการตั้งเวลา เปิด-ปิด อัตโนมัติ

อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆคงไม่พ้น โซล่าเซลล์ ซึ่งในประเทศไทยมีการสัญจรทางน้ำมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งในปัจจุบันจะเน้นไปทางการท่องเที่ยวหรือการขนส่งเป็นส่วนมาก ทำให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่สิ้นเปลือง หากเราหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแล้วยังเป็นการลดมลพิษที่เกิดในน้ำอีกด้วย

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเรือ
เรือบริการนักท่องเที่ยวที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อลดมลพิษ

ที่ผ่านมาเรือบริการนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ ก่อให้เกิดเสียงดัง ปล่อยควัน สร้างมลพิษทางอากาศ และเกิดน้ำเสีย อีกทั้งยังสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง จุดประกายให้เกิดการค้นคว่าเรือโซล่าเซลล์ขึ้นโดยใช้แสงอาทิตย์ซี่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำลายแหล่งท่องเที่ยวทาง หรือเลือกใช้ใช้โซล่าเซลล์แบบโค้งงอเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเรือมากกว่ารูปแบบโซล่าเซล์ทั่วไปอีกด้วย.

แผงโซล่าเซลล์ใช้ประโยชน์ได้แถมยังสวยงามด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น