สุดยอด “ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์” นวัตกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบแผงโซล่าเซลล์นั้นถููกออกแบบมาให้ใช้สำหรับกลางแจ้ง ผู้ใช้ควรหมั่นเช็ดทำความสะอาดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ผ้าสะอาดหรือใช้น้ำฉีดที่แผงได้ หากบริเวณที่ติดตั้งมีฝุ่นละอองมาก ควรทำความสะอาดบ่อยขึ้นหรือตามความเหมาะสม เพราะหากมีฝุ่นหรือคราบสกปรกมากเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงอาทิตย์ของแผงโซล่าเซลล์ด้อยลง และทำให้การผลิตไฟฟ้าทำได้ไม่เต็มที่ ส่วนเครื่องปั๊มน้ำก็ควรใช้งานอย่างเหมาะสมกับกำลังของเครื่อง ไม่ควรโหมใช้งานหนักมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความเสื่อม และอายุการใช้งานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ลดน้อยถอยลง ที่สำคัญควรมีการหมั่นตรวจตราความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

เลือกปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ แบบไหนดี?

การแบ่งประเภทของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์จะแบ่งตามกระแสไฟ ดังนี้

 • ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์กระแสตรง ซึ่งเป็นปั๊มน้ำที่สามารถต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ได้เลยโดยตรง พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์จะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและมีการสูญเสียน้อย อีกทั้งยังมีความปลอดภัยด้วย
 •  ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์กระแสสลับ ปั๊มน้ำกระแสสลับจำเป็นต้องต่อเข้ากับโซล่าอินเวอร์เตอร์ สำหรับปั๊มน้ำ เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากโซล่าเซลล์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ อย่างไรก็ตามควรเลือกใช้โซล่าอินเวอร์เตอร์ สำหรับปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลดีต่อมอเตอร์ของปั๊มน้ำให้หมุนได้อย่างสม่ำเสมอเพราะหากเลือกใช้ โซล่าอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพต่ำ อาจส่งผลให้มอเตอร์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพได้
  ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ แบบไหนดี?

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบ่งตามรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

 • ปั๊มลูกหมู ปั๊มจุ่ม ปั๊มหอยโข่ง
  ปั๊มต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในระดับผิวดิน นิยมใช้ในภาคการเกษตรไปจนถึงในระบบอาคารต่างๆ เหมาะสำหรับสูบน้ำในบ่อน้ำ คูคลอง ลำธาร หรืออ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินไม่มากนักหรือไม่เกิน 10 เมตร ซึ่งปั๊มประเภทนี้จะสามารถสูบน้ำได้ในปริมาณมาก
 • ปั๊มน้ำบาดาล ปั๊มซับเมอร์ส
  ปั๊มน้ำบาดาล ปั๊มซับเมอร์ส เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้จุ่มใต้น้ำหรือใต้ผิวดินเหมาะสำหรับการสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อที่ขุดลึกลงไปค่อนข้างมาก
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SJP21/19-D72/750/4 2″ ราคา 28,000 บาท
ปั๊มน้ำหอยโข่ง D24/30/250/1 1″ ราคา 18,000 บาท

เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร มีแดดจัดอากาศร้อนอย่างมาก ทำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถทำงานผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ส่งผลให้เทคโนโลยีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรบ้านเรา  ด้วยความนิยมในรูปแบบของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่กำลังได้รับความนิยมในภาคการเกษตรซึ่งถือว่ามีราคาต้นทุนที่ไม่สูงมาก เพราะเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่สามารถใช้งานได้ยาวนานในระดับ  20-25  ปีขึ้นไป (โดยอยู่ตามอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์) เป็นความสามารถในการใช้ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้แบบฟรี ๆ ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งแม้แต่ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เองก็กำลังเป็นที่นิยมไม่น้อยเช่นกัน

ปั๊มน้ําซัมเมอร์ส 75SPS1.0/30-D24/350/2 0.75″ ราคา 14,000 บาท

เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ หรือ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ กำลังเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมในภาคการเกษตรของประเทศไทยอย่างมาก นั่นเป็นเพราะการใช้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อดีหลากหลาย ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าหรือน้ำมันในการสูบน้ำแบบเดิม ทำให้คุ้มค่าคุ้มทุนกว่าเพราะแผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมไปถึงการประกอบในการสร้างก็ไม่ได้ยุ่งยากลำบากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่มีเครื่องสูบน้ำแบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง หรือปั๊มน้ำ DC อยู่แล้ว ก็สามารถนำแผงโซล่าเซลล์มาทำการเชื่อต่อกับตัวเครื่องสูบน้ำได้ทันทีแบบที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เพราะไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์นั้นก็เป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสไฟฟ้าดีซีเช่นเดียวกัน ซึ่งการใช้งานในรูปแบบนี้ จะเป็นการใช้เครื่องสูบน้ำในเวลากลางวันที่มีแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว เพราะหากต้องการใช้ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ในเวลากลางคืน จะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม  ซึ่งเป็นแบตเตอรี่เพื่อใช้เก็บประจุไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ และจะต้องเป็นตัวคอนโทรลชาร์จหรือชาร์จเจอร์  ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ควบคุมการประจุไฟจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อลงแบตเตอรี่ และเป็นการดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ส่งไปให้เครื่องปั๊มน้ำ ฯ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้า หากผู้ใช้หรือเกษตรกรไม่ได้มีการสูบน้ำในเวลากลางคืนอยู่แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องติดตั้งแบตเตอรี่พ่วงเข้ามาให้ยุ่งยากจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะการใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำตอนกลางวันตอนที่มีแสงแดดอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ปั๊มน้ําซัมเมอร์ส 3SPS1.3/50-D24/140/1 0.75″ ราคา 14,000 บาท

นอกจากการสร้าง ปั๊มน้ำ ที่มีการต่อเชื่อมวงจรระหว่างแผงโซล่าเซลล์กับเครื่องสูบน้ำไว้ประจำที่หรือตั้งไว้ประจำจุดที่มีการสูบน้ำเป็นประจำอยู่แล้ว  ยังสามารถทำการดัดแปลงประยุกต์ใช้ปั๊มน้ำพลังแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากแสงอาทิตย์ และไม่ใช่แค่เครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่สามารถใช้กับแผงโซล่าเซลล์ได้เท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่สามารถนำมาต่อเชื่อมและใช้ไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ จากหลักการดังกล่าวทำให้เป็นการกำเนิดเครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาจากการนำเอาแผงโซล่าเซลล์มาต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องสูบน้ำแบบที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ และเมื่อแผงโซล่าเซลล์รับแสงแดดก็จะทำให้เกิดการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้  และมีการส่งต่อพลังงานไฟฟ้านั้นให้แก่มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำ ส่งผลให้เกิดการทำงานและสามารถทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ มาใช้ทั้งในการเกษตรหรือการอุปโภคบริโภคได้

ปั๊มน้ําซัมเมอร์ส 3SSW4-33-48-550/4 1.25″ ราคา 16,000 บาท

การดูแลรักษาปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

การดูแลรักษาปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เริ่มต้นที่การดูแลแผงโซล่าเซลล์ เพียงแค่ใช้ผ้าที่เปียกพอหมาดๆ เช็ดคราบสกปรกหรือฝุ่นออกจากแผง ส่วนตัวเครื่องสูบน้ำควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และหากใช้งานหนักมากจนเกินไป อาจทำให้มอเตอร์มีปัญหารวมถึงการเสื่อมสภาพที่รวดเร็ว ส่งผลให้อายุการใช้งานน้อยลงและทำให้ต้องซื้อหรือซ่อมบ่อยครั้ง

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เหมาะสำหรับใคร?

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นระบบปั๊มสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากคลอง อ่าง น้ำบาดาลหรือบ่อต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงและไม่ต้องต่อลากสายไฟให้ยุ่งยาก ปัจจุบันนิยมนำเอาระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มาใช้ในภาคการเกษตร ไปจนถึงอุปโภค บริโภค เนื่องจากการสูบน้ำแบบเดิมๆ จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า การนำปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากเลยทีเดียว ปัจจุบันนิยมใช้โซล่าเซลล์ด้วยระบบออฟกริด (Off-grid) ซึ่งเป็นระบบแยกที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง แต่สามารถเลือกต่อจากแผงโซล่าเซลล์เข้ากับปั๊มน้ำหรือใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ เพื่อกักเก็บพลังงานได้สำหรับใช้ในตอนกลางคืนหรือใช้ในช่วงที่ไม่มีแสงแดด และหากชาวเกษตรกรทั้งหลายที่มีพื้นไร่ ท้องนาหรือสวนอยู่ห่างไกล ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป หากนำระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มาใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปประยุกต์เป็นชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยนำปั๊มน้ำพร้อมแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งบนรถเข็นเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่หรือย้ายไปสูบน้ำบ่อต่างๆ ได้ตามความต้องการ

SunnergyTechnology ผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์  บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาถูก

 • สินค้าผ่านมาตรฐานการรับรองจากโรงงาน สินค้าและอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ของเรา ครบวงจร
 • ฝ่ายบริการ – บริการให้คำปรึกษาและการแนะนำในข้อสงสัยที่ลูกค้าต้องการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและตรงตามความต้องการ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี พร้อมดูแลให้บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ด้วยสินค้านำเข้าที่มีมาตรฐานการรับรอง ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้าและการบริการ

ราคาปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

โดยเริ่มต้นที่ราคา  ฿29,600.00บาท ขึ้นไป

วิธีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

 • ลูกค้าทำการสั่งซื้อผ่าน LOA  (Line official Account) : @sunnergy
 • โทรติดต่อฝ่ายขาย / และหน้าร้าน ได้ที่ : 061-545-5353
 • การจัดส่งสินค้า จัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ใช้ระยะเวลา 2 -3 วันทำการ และขึ้นอยู่กับขนาดสินค้า และระยะทางขนส่งปลายทาง และการให้บริการ จะมีทีมเซอร์วิสหลังการขาย คอยแจ้งเลขแทรคกิ้ง และแนะนำสินค้าหลังถึงมือลูกค้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น