หลักพื้นฐานของการ ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การติดตั้งดังกล่าวสามารถทำเองได้ แต่ต้องนึกถึงลักษณะของแผงโซล่าเซลล์ที่เราจะติดตั้ง รวมถึงพื้นที่ใช้สอย ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องเป็นหลังคา เพราะถือเป็นจุดที่เปิดรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มากที่สุด หลักพื้นฐานของการ ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด หากเข้าใจแล้วจะยิ่งช่วยประหยัดเงินค่าไฟได้อีกด้วย

หลักพื้นฐาน ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

  1. เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องพิจารณาพื้นที่บนหลังคาของเราก่อนการติดตั้ง ว่าจะสามารถติดได้ในขนาดเท่าไร (ขนาดของแผงโซล่าเซลล์มีหลายขนาดมาก ๆ จึงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน) ซึ่งจริง ๆ แล้วมีการคำนวณในการติดตั้งบนหลังคาได้ง่าย ๆ นั่นคือใช้ตัวเลขมาประมาณแล้วคิดวิเคราะห์ โดย ให้เทียบ 1 kW = 10 ตารางเมตร หรือ 100W = 1 ตารางเมตร
  2. แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบการวัดขนาดด้วยคริสตัลไลน์ ซึ่งแผงโซล่าเซลล์คริสตัลไลน์จะใช้ประเมินพื้นที่ก่อนการติดตั้ง เช่น หากหลังคามีพื้นที่อยู่ 100 ตารางเมตร เราก็จะสามารถคาดเดาได้ว่าหลังคาบ้านสามารถติดแผงโซล่าเซลล์ไประมาณ 10 kW เป็นต้น
  3. ก่อนการติดตั้งจริงช่างผู้ออกแบบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ต้องประเมินกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา ว่าที่ขนาดเท่าไรเพื่อความใกล้เคียงกับข้อมูลประเมินผล เมื่อเราติดตั้งจริงเราสามารถติดตั้งกำลังการผลิตที่ประเมินได้จากคริสตัลไลน์จะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ทั้งนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับแผงโซล่าเซลล์ที่วางบนหลังคาด้วยว่าจะสามารถวางได้สูงสุดในขนาดที่เท่าไร
  4. โดยทั่วไปสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ต้องมีการคำนวณน้ำหนักบรรทุก และชุดโครงสร้างที่ช่วยในการยึดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา สายไฟต่างๆ ผ่านตัวเลข ซึ่งการคำนวณรางเดินสายไฟจะมีความยางอยู่ที่ 16 กิโลเมตรต่อตารางเมตร แต่น้ำหนักบรรทุกคงที่จะอยู่ที่ 20 กิโลเมตรต่อตารางเมตร (คำนวนเผื่อไว้ที่ 1.25 เท่า) เรียกว่าเป็นความสามารถของโครงสร้างอาคาร บ้านเรือนที่จะรองรับน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์
  5. หลังคาบ้านทั่วไปโดยปกติจะสามารถรองรับแผงโซล่าเซลล์อยู่ที่ 30 และ 50 กิโลเมตรต่อตารางเมตร (ตามพรบ. ควบคุมอาคาร ปี 2527 และ 2544) แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนรูปแบบไหนหากทำการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักการกฎหมายควบคุมอาคาร หรือทางวิศวกรรม ก็สามารถทำการ ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา ได้ทั้งนั้นอ

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็หวังว่าการ ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา ซึ่งเป็นจุดรับแสงอาทิตย์ได้ดีมาก ๆ จะช่วยประหยัดเงินพร้อมใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น