อุปกรณ์ต่างๆของระบบแผงโซล่าเซลล์ ที่ควรมี


แผงโซล่าเซลล์

พลังงานทดแทนที่น่าสนใจและมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อว่า โซล่าเซลล์ ซึ่งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก แผงโซล่าเซลล์ จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบหลักๆในระบบดังนี้

1.แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

ในระบบโซลล่าเซลล์จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับตัวแผงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยแผงโซล่าเซลล์แบบ Crystalline แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline) และโพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystaline) ทั้งสองแบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน แต่ที่ขนาดกำลังวัตต์เท่ากัน แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์จะมีขนาดเล็กกว่าประมาณ 10เปอร์เซ็นต์ จะเหมาะสำหรับการติดตั้งที่ต้องการประหยัดพื้นที่ โดยเฉพาะการทำฟาร์มโซล่าในต่างประเทศที่ราคาที่ดินสูง แต่สำหรับประเทศไทยเรื่องพื้นอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ สามารถเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ ที่ราคาประหยัดกว่า

2.เครื่องควบคุมการชาร์จไฟประจุ (solar control charger)

ในระบบโซลล่าเซลล์จะทำหน้าที่สำหรับควบคุมชาร์จไฟที่ได้จากแผงเข้าเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ มีให้เลือกหลายชนิด ในการเลือกซื้อควรเลือกให้ตรงตามขนาดวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ หรือมากกว่าเล็กน้อย เพื่อความทนทานชาร์จลงแบตเตอรี่ 12V ส่วน 10A นั้นไม่ใช่ขนาดแบตเตอรี่ แต่เป็นขนาดโซล่าที่ใช้ได้ แผงโซล่าแต่ละขนาดจะมีค่าImp บอกที่ฉลากอยู่แล้วว่าเท่าไหร่ ถ้าค่า Imp นั้นไม่เกิน 10A. ก็เป็นใช้ได้ ถ้าเกินก็ต้องใช้รุ่น20A. เช่นนี้เป็นต้น

3.เครื่องแปลงไฟหรืออินเวอร์เตอร์ (inverter)

ในระบบโซลล่าเซลล์จะทำหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นกระแสสลับ ควรเลือกซื้อตามขนาดกำลังวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่เรารวมไว้โดยให้ขนาดกำลังวัตต์ของอินเวอร์เตอร์มากกว่า กำลังวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ 30-40%เพื่อความทนทาน เช่นทีวีคุณใช้ไฟฟ้า 60W ควรเลือกซื้อเครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ ขนาด 100W ความเหมือนที่แตกต่างของอินเวอร์เตอร์กับงานโซล่าเซลล์ ปัจจุบันมีการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟจากไฟฟ้ากระแสตรงจากรถยนต์,โซล่าเซลล์,กังหันลม เป็นไฟกระแสสลับหรือไฟบ้าน 220V กันอย่างแพร่หลาย แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว ปัจจุบันมี inverter อยู่สองแบบหลักๆที่ใช้ในการแปลงไฟและใช้ในระบบประหยัดพลังงาน

4.แบตเตอร์รี่ (Battery) 

ในระบบโซลล่าเซลล์จะทำหน้าที่สำหรับชาร์จพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ควรเลือกแบตเตอรี่ให้มีขนาดความจุของกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการเก็บไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ หน้าที่ของมันคือเก็บพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น มันไม่ได้มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าที่ได้ต่อชั่วโมงที่จะส่งมาเก็บในแบตเตอรี่ ก็จะยังเท่าเดิมครับ การเพิ่มจำนวนหรือขนาดแบตเตอรี่เป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่เก็บไฟฟ้าเท่านั้น อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ผลิตไฟฟ้าคือแผงโซล่าเซลล์ ดังนั้น หากขนาดแผงโซล่าเซลล์ยังเท่าเดิม ปริมาณกำลังไฟฟ้า แบตเตอรี่ที่เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดคือ แบตเตอรี่แบบจ่ายประจุสูง เพราะถูกออกแบบให้สามารถจ่ายพลังงานปริมาณเล็กน้อยได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ โดยไม่เกิดความเสียหาย เราจะสามารถใช้ไฟฟ้าที่เก็บ อยู่ในแบตเตอรี่นี้ได้อย่างต่อเนื่องถึง 80% โดยแบตเตอรี่ไม่ได้รับความเสียหาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น