อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดมีอะไรบ้างเชื่อว่าหลายๆ คนคงกำลังสนใจที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อลดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้า และกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แต่ก่อนที่จะทำการติดตั้งนั้นเรามาลองทำความรู้จักกับตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง และคอยทำหน้าที่อย่างไรบ้าง เพื่อให้คุณเข้าใจกลไกของการทำงาน และสามารถรับมือหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองได้หลังจากที่ทำการติดตั้งแล้ว ซึ่งระบบโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่มักจะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังต่อไป

1. แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

อุปกรณ์ชิ้นนี้ คือ หัวใจหลักสำคัญในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เลยก็ว่าได้ มีหน้าที่ในการรับแสงแดด แล้วนำมาเป็นพลังงานไฟฟ้า

2. ฐานติดตั้ง (Array mounting racks)

คือ อุปกรณ์ที่มีเอาไว้หรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เนื่องจากปกติการติดตั้งแผง Solar Cell ตามบ้านเรือนนี้จะติดตั้งให้ตัวแผงนิ่งอยู่กับที่ และติดตั้งไว้ให้อยู่เหนือพื้นดินเพื่อให้การระบายความร้อนสามารถทำได้ดี

3. สายดิน (Grounding equipment)

เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้สำหรับป้องกันความผิดพลาดเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าเช่น เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และทรัพย์สินอื่น ๆ

4. ตู้คอมบายเนอร์ (Combiner Box)

เป็นตู้สำหรับรวบรวมกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่รวบรวมได้ไปทำการแปลงกระแสไฟฟ้าที่อินเวอร์เตอร์ ซึ่งตู้คอมบายเนอร์นี้ยังมี ฟิวส์ และแบรกเกอร์ไว้สำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน

5. อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ไปเป็นกระแสสลับที่เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้าน

6. อุปกรณ์อ่านค่า (Meters)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ และอ่านค่าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวัดตรวจสอบการทำงานของระบบ

7. อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ (Disconnects)

เป็นระบบความปลอดภัยระบบหนึ่งที่มีไว้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่าง ๆ และผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบอย่างกะทันหัน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร และอื่น ๆ

8. แบตเตอรี่ (Battery)

เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สำหรับการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ (สำหรับโซล่าเซลล์บางระบบ เช่น ระบบออฟกริด) เพื่อนำมาใช้ในภายหลังได้ เช่น ในเวลากลางคืนหรือไฟดับ

9. ชาร์จคอนโทรล (Charge Controller)

เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่ใช้สำหรับควบคุมการเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไม่ให้เยอะจนเกินไป และป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลกลับเข้าแผงโซล่าเซลล์ในช่วงเวลากลางคืน

10. อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ (Battery disconnect)

เป็นระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่ ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ (Disconnects) ของอุปกรณ์อื่นๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น