อุปกรณ์โซล่าเซลล์มีอะไรบ้าง อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการติดตั้งที่คุณควรรู้!ถ้าจะพูดถึงพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าหลายๆ คนคงเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ “พลังงานแสงอาทิตย์” ที่ได้จากการ “ติดตั้งโซล่าเซลล์” หรือเซลล์แสงอาทิตย์นั่นเอง แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า การติดตั้งชุดโซล่าเซลล์จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำคัญ ส่วนจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างตามไปดูกันเลย

7 อุปกรณ์สำคัญในการติดตั้งชุดโซล่าเซลล์

1. Solar Photovoltaic modules

แผงโซล่าเซลล์ ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของชุดโซล่าเซลล์เลยก็ว่าได้ แผงโซล่าเซลล์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์มีด้วยกัน 3 ชนิดหลักๆ ได้แก่ โมโนคริสตัลไลน์ โพลีคริสตัลไลน์ และแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง

2. Array mounting racks

ฐานสำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตามบ้านเรือนทั่วไป ซึ่งจะติดตั้งแบบอยู่นิ่งและติดตั้งเหนือพื้น เพื่อให้ลมผ่านได้และเพื่อระบายความร้อนของแผง

3. Inverter

อินเวอร์เตอร์หรือตัวแปลงไฟฟ้าทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรง DC ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC ทำให้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้ นอกจากนั้นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้ายังช่วยให้ความถี่ของกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอและปรับรูปร่างของคลื่นกระแส AC ให้เหมาะสมก่อนส่งเข้าระบบสายส่งด้วย

4. Grounding equipment

อุปกรณ์นี้ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย เมื่อระบบไฟฟ้าเกิดความผิดพลาด เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร

5. Meters

อุปกรณ์ใช้สำหรับอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และอ่านค่าต่างๆ ในระบบ  Meters ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เรียกว่า Utility Kilowatt-hour Meter อีกทั้งยังใช้แสดงค่าต่างๆ ในระบบเพื่อไว้สำหรับการตรวจสอบการทำงานของระบบเรียกว่า System Meters

6. Combiner Box

ตัวรวมกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่รวมได้ไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรือ Inverter โดย Combiner Box ยังมีฟิวส์และเบรกเกอร์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินด้วยบางครั้งอาจมี Surge Protection อยู่ภายในเพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าสูงเกินไป เช่น การเกิดฟ้าผ่า

7. Disconnects

คือ ระบบความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในระบบอย่างกะทันหัน เช่น กระแสไฟฟ้าสูง ไฟฟ้าลัดวงจรหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากสายส่ง เป็นต้น 

ทั้งหมดนี้ ก็คือ อุปกรณ์สำคัญในการติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ แต่สำหรับระบบโซล่าเซลล์ที่มีระบบสำรองไฟฟ้าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  • Battery Bank คือ แหล่งเก็บพลังงานที่ผลิตได้ เพื่อนำมาใช้ในเวลาที่ต้องการ
  • Charge Controller อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่ป้องกันการเก็บประจุที่เยอะเกินไปในแบตเตอรี่ ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลกลับเข้าแผงโซล่าเซลล์ในตอนกลางคืน
  • Battery disconnect คือ อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาระบบความปลอดภัยให้กับแบตเตอรี่ 

การติดตั้งโซล่าเซลล์ คุณจำเป็นต้องรู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง แม้คุณจะไม่มีความรู้เรื่องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เลยก็ตาม แต่ก็ควรดูไว้บ้าง การติดตั้งโซล่าเซลล์จะต้องติดตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมีความรู้มีความสามารถเฉพาะด้านปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ทั้งการติดตั้งสำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคการเกษตร เลือกผู้ให้บริการรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน และมีประสบการณ์ ให้บริการรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ทั่วไทย พร้อมให้คำปรึกษาที่ดี

บริการของเรา