เราสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยระบบ ‘ออฟกริด’ระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด แบบเชื่อมต่อกับแบตเตอรรี่สำรอง(Off Solar grid connect system) เป็นระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับสายของการไฟฟ้า โดยแผงโซล่าเซลล์จะเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าให้เรานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด

ระบบโซล่าเซลล์มีอุปกรณ์หลักๆ อยู่ 3 อย่างคือ

1.  แผงโซล่าเซลล์ ในระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยจะได้ออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

2.เครื่องควบคุมประจุแบตเตอรี่ ในระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดจะทำหน้าที่ในการปรับแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้เข้ากับแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

3.อินเวอร์เตอร์ ในระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดจะหน้าที่ในการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เนื่องจากไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์ในบ้านส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แต่กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์นั้นเป็นกระแสตรง

4.  แบตเตอรี่ ในระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดจะหน้าที่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ยามที่จำเป็น เช่น ถ้าตกกลางคืน แผงโซล่าเซลล์จะไม่ทำงานเนื่องจากไม่มีแสงแดด แต่เรายังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาใช้ต่อได้ และยังสามารแก้ปัญหาเรื่องไฟตก ไฟดับได้เพราะเรามีไฟฟ้าสำรองไว้ในแบตเตอรี่

หลักการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด(Off Grid)

การทำงานระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด

แผงโซล่าเซลล์จะทำงานในตอนช่วงที่มีแสงอาทิตย์ เมื่อแสงแดดตกกระทบที่ตัวแผงโซล่าเซลล์แล้วจะทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC) แล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าเครื่องควบคุมประจุแบตเตอรี่เพื่อให้มีการปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมก่อนจะไหลเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ และถ้ามีการใช้ไฟฟ้าในช่วงนั้นกระแสไฟฟ้าก็จะไหลเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์ เพื่อให้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) หลังจากนั้นจึงสามารถนำไปใช้กับเครื่องช้ไฟฟ้าในบ้านต่อไปได้ เมื่อถึงตอนกลางคืนระบบแผงโซล่าเซลล์จะไม่ทำงานได้เนื่องจากไม่มีแสงแดดแล้ว แต่หากเราต้องการใช้งานเราก็สามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จเก็บในแบตเตอรี่มาใช้ต่อได้

ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดมีจุดเด่น คือ

ระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดนี้จะใช้อุปกรณ์เกรดต่ำ ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย สามารถนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานได้ในยามไฟตกหรือไฟดับ ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้ไฟฟ้าฉุกเฉิน คับขัน การติดตั้ง

ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดมีจุดด้อย คือ

รายละเอียดในการติดตั้งค่อนข้างสูง ซับซ้อน ไม่เหมาะกับผู้ไม่มีทักษะทางช่าง เนื่องจากไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจึงไม่สามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ของเราได้ และหากแบตเตอรี่เต็มแล้วและไม่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน ไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะสูญเปล่า จุดคืนทุนไม่แน่นอน เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อมีการเสื่อมลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น