แผงโซล่าเซลล์แบบโค้งง้อติดตั้งบนหลังคารถยนต์ และหลังคาเรือนับเป็นอีกก้าวนึงของการพัฒนาแผงโซล่าเซลล์ ในวงการพลังงานทดแทน ได้มีการคิดค้นแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถโค้งงอได้อย่าง Semi Flexible solar panel เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์แบบที่เป็นเฟรมอลูมิเนียมจะมีน้ำหนักมากเกินไป ไม่เหมาะที่จะนำไปติดตั้งบนหลังคารถยนต์หรือหลังคาเรือ  และไม่สามารถโค้งงอได้  ทำให้การติดตั้งไม่โค้งงอไปตามรูปของหลังรถยนต์หรือหลังคาเรือยนต์  แผงโซล่าเซลล์แบบโค้งงอยังสามารถนำไปใช้ตามที่ต่างได้อีกด้วย เพราะสามารถพกพาไปตามที่ต่างๆได้สะดวก เพราะมีน้ำหนักเบา

แผงโซล่าเซลล์สามารถโค้งงอได้

นอกจากนี้แผงโซล่าเซลล์ แบบยืดหยุ่นยังมีประสิทธิภาพที่มากว่าแผงโซล่าเซลล์แบบเฟรมอลูมิเนียม ในการติดตั้งบนหลังคารถหรือหลังคาเรือ ก็ต้องต่อสายขั้วบวกขั้วลบออกมาไปยังตัวควบคุมการชาร์จหรือที่เรียกว่าโซล่าชาร์จเจอร์ หรือ โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมการชาร์จประจุลงแบตเตอรี่ ในการติดตั้งนั้นบางครั้งต้องการชาร์จแบตเตอรี่ระบบ 12 โวลล์ 24 โวลล์ 48โวลล์ และ 72 โวลล์  สำหรับรถไฟฟ้าหรือเรือ เนื่องจากโซล่าชาร์จเจอร์เป็นโดยทั่วไปจะเป็นระบบแบบ 12 หรือ  24  โวลล์ แต่แผงโซล่าเซลล์เป็นระบบ 12-18 โวลล์ ทำให้ไม่สามารถชาร์จประจุแบตเตอรี่ระบบ 24 โวลล์ 48 โวลล์  จำเป็นต้องมีตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์แบบ Boost charge controller เพื่อบูทอัพแรงดันให้สูงขึ้นจนทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ระบบที่สูงขึ้นได้

เรือส่วนมานิยมนำมาติดบนหลังคาเรือเพื่อผลิตกระแสไฟไว้ใช้
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้ใช้บนเรือ
ใช้ประโยชน์จากการผลิตกระแสไฟ ยังเสริมความสวยงามอีกด้วย

ชนิดและแผงโซล่าเซลล์ที่มีนิยมใช้งานกันในปัจจุบัน จะมีดังต่อไปนี้
1.แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์  Mono crystalline  solar panel
2.แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ Poly crystalline  Solar panel
3.แผงโซล่าเซลล์แบบโค้งงอได้  Semi Flexible  Solar panel  ซึ่งเป็นแบบที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ เซลล์ที่นิยมนำมาทำแผงโซล่าเซลล์โค้งงอ จะเป็นชนิดโมโนคริสตัลไลน์  เพราะจะประสิทธิภาพที่สูงกว่าแผงโซล่าเซลล์ ที่ใช้เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์

Poly crystalline  Solar panel
Mono crystalline  solar panel
Semi Flexible  Solar panel

แผงโซล่าเซลล์แบบโค้งง้อติดตั้งบนหลังคารถยนต์และหลังคาเรือ

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคารถยนต์
แผงโซล่าเซลล์แบบโค้งงอน้ำหนักเบาและยังมีประโยชน์มากมาย

โดยแผงโซล่าเซลล์สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในทุกวันนี้ จะทำเป็นระบบไฟฟ้าจ่ายไฟให้สำหร้บพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ พื้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทำให้ทุกพื้นที่ ที่มีแสงแดด พลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปถึง สามารถที่จะติดตั้ง ชุดโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ เพื่อจ่ายไฟให้กับโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำเป็นระบบไฟสำรองกรณีฉุกเฉินก็นี้ไฟฟ้าขัดข้อง หรือ พื้นที่ที่กระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ.

ติดแผงบนหลังคาผาใบเรือ
สวยงามและยังป้องกันแสงแดดที่ทำลายหลังคาเรือได้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น