โซล่าเซลล์ 3000w ใช้งานกับอะไรได้บ้าง?โซล่าเซลล์ 3000w ใช้งานกับอะไรได้บ้าง?

การติดตั้งโซล่าเซลล์ปัจจุบันได้รับความนิยมมากทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตรก็ด้วย โซล่าเซลล์ระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าซึ่งได้จากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดไปด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w ใช้อะไรได้บ้าง แต่ก่อนจะไปดูเรื่องนั้น เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าอุปกรณ์พื้นฐานของชุดโซล่าเซลล์มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์พื้นฐานของชุดโซล่าเซลล์

 • แผงโซล่าเซลล์ (Solar cell panel)
 • คอนโทรลชาร์จ (Charge Controllers)
 • แบตเตอรี่ ( Batteries)
 • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)
 • อุปกรณ์อ่านค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต ( Meters)
 • ชุดรักษาความปลอดภัยให้กับแบตเตอรี่(Battery Disconnect)
 • ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ( Disconnects)

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w ใช้อะไรได้บ้าง คำตอบง่ายๆ ก็คือต้องมีการคำนวณหาความต้องการใช้ไฟต่อวันหรือคำนวณระบบโซล่าเซลล์ก่อน

ตัวอย่างการคำนวณระบบโซล่าเซลล์ เช่น

บ้าน 1 หลังมีเครื่องซักผ้า 400w 1 เครื่อง ใช้งานวันละ 2 ชั่วโมง

มีหลอดไฟ 10W จำนวน 3 หลอด ใช้งานวันละ 5 ชั่วโมง

มีทีวี 80w จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานวันละ 4 ชั่วโมง  

มีตู้เย็น 7 คิว 650w 1 เครื่องใช้งาน 24 ชั่วโมง

สูตรการคำนวณ

ขนาดของแผง = ค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมดหาร 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์ที่คาดว่าน่าจะได้ใน 1 วัน)

เครื่องซักผ้า 400 x1 x 2 = 800w

หลอดไฟ 10 x 3 x 5 = 150w

ทีวี 80  x 1 x 4 = 320w

ตู้เย็น 650 x 1 x 24 = 15,600w

รวม 800 + 150 + 320 + 15,600 = 16,870w

ขนาดของแผง = 16,870w/5 เท่ากับ 3,374w

คุณจะเห็นได้ว่าหากติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 3000w กับการใช้งานไฟฟ้าดังตัวอย่างข้างต้นจะไม่สามารถทำได้เพราะความต้องการใช้ไฟนั้นสูงกว่า 3000w ดังนั้น คุณต้องลดการใช้ไฟลงหรือเลือกที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีขนาดมากกว่า 3000w แทน เพราะถ้าคุณติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 3000w  แต่ปรากฏว่าความต้องการใช้ไฟสูงกว่า ดังตัวอย่างจะทำให้เกิดปัญหาไฟตก ซึ่งแน่นอนว่าย่อมไม่เป็นผลดีต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณแน่นอน

โซล่าเซลล์ขนาด 3000w ใช้อะไรได้บ้าง จริงๆ แล้วการติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 3000w อาจเหมาะกับการใช้งานในบ้านหลังเล็กๆ หรือบ้านสวนที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายนัก ส่วนเงินลงทุนในการติดตั้ง ก็อาจต้องใช้เงินลงทุนหลักหมื่นขึ้นไป แตกต่างจากการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียว  

ทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w ใช้อะไรได้บ้าง หวังว่าทุกคนคงได้คำตอบหรือพอเป็นแนวทางให้กับใครหลายคนได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 3000w  หรือการติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดกี่วัตต์ก็ตาม แม้ว่าในระยะแรก อาจต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ในระยะยาวจะสามารถคืนทุนให้คุณได้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ก็ยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย อย่างเช่น การติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออนกริด

อุปกรณ์พื้นฐานของชุดโซล่าเซลล์

 • แผงโซล่าเซลล์ (Solar cell panel)
 • คอนโทรลชาร์จ (Charge Controllers)
 • แบตเตอรี่ ( Batteries)
 • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)
 • อุปกรณ์อ่านค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต ( Meters)
 • ชุดรักษาความปลอดภัยให้กับแบตเตอรี่(Battery Disconnect)
 • ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ( Disconnects)

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w ใช้อะไรได้บ้าง คำตอบง่ายๆ ก็คือต้องมีการคำนวณหาความต้องการใช้ไฟต่อวันหรือคำนวณระบบโซล่าเซลล์ก่อน

ตัวอย่างการคำนวณระบบโซล่าเซลล์ เช่น

บ้าน 1 หลังมีเครื่องซักผ้า 400w 1 เครื่อง ใช้งานวันละ 2 ชั่วโมง

มีหลอดไฟ 10W จำนวน 3 หลอด ใช้งานวันละ 5 ชั่วโมง

มีทีวี 80w จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานวันละ 4 ชั่วโมง  

มีตู้เย็น 7 คิว 650w 1 เครื่องใช้งาน 24 ชั่วโมง

สูตรการคำนวณ

ขนาดของแผง = ค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมดหาร 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์ที่คาดว่าน่าจะได้ใน 1 วัน)

เครื่องซักผ้า 400 x1 x 2 = 800w

หลอดไฟ 10 x 3 x 5 = 150w

ทีวี 80  x 1 x 4 = 320w

ตู้เย็น 650 x 1 x 24 = 15,600w

รวม 800 + 150 + 320 + 15,600 = 16,870w

ขนาดของแผง = 16,870w/5 เท่ากับ 3,374w

คุณจะเห็นได้ว่าหากติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 3000w กับการใช้งานไฟฟ้าดังตัวอย่างข้างต้นจะไม่สามารถทำได้เพราะความต้องการใช้ไฟนั้นสูงกว่า 3000w ดังนั้น คุณต้องลดการใช้ไฟลงหรือเลือกที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีขนาดมากกว่า 3000w แทน เพราะถ้าคุณติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 3000w  แต่ปรากฏว่าความต้องการใช้ไฟสูงกว่า ดังตัวอย่างจะทำให้เกิดปัญหาไฟตก ซึ่งแน่นอนว่าย่อมไม่เป็นผลดีต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณแน่นอน

โซล่าเซลล์ขนาด 3000w ใช้อะไรได้บ้าง จริงๆ แล้วการติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 3000w อาจเหมาะกับการใช้งานในบ้านหลังเล็กๆ หรือบ้านสวนที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายนัก ส่วนเงินลงทุนในการติดตั้ง ก็อาจต้องใช้เงินลงทุนหลักหมื่นขึ้นไป แตกต่างจากการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียว  

ทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w ใช้อะไรได้บ้าง หวังว่าทุกคนคงได้คำตอบหรือพอเป็นแนวทางให้กับใครหลายคนได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 3000w  หรือการติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดกี่วัตต์ก็ตาม แม้ว่าในระยะแรก อาจต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ในระยะยาวจะสามารถคืนทุนให้คุณได้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ก็ยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย อย่างเช่น การติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออนกริด

บริการของเรา