วัน: 20 มิถุนายน 2017

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด แห่งแรกของประเทศไทยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด แห่งแรกของประเทศไทย

กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกรวมเทคโนโลยีเซ […]...