การประยุกต์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ กำลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจและไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปแล้ว ระบบโซล่าเซลล์ช่วยเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติให้เป็นพลังงานไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดค่าไฟในแต่ละเดือน แถมยังทำให้พื้นที่ห่างไกลจากการไฟฟ้าฯ สามารถเข้าถึงไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพด้วย ยุคนี้สมัยนี้ทุกคนจะเห็นว่าสามารถนำแผงโซล่าเซลล์มาประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ  อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย การประยุกต์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีอะไรบ้างตามไปชมกันเลย 

6 การประยุกต์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

1.บ้านพักอาศัย

ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัยเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วนำมาใช้ในบ้าน ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ระบบแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกบริเวณบ้าน ไปจนถึงระบบเปิด-ปิด ประตูบ้าน ระบบระบายอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องกรองน้ำและไฟสำรองในยามฉุกเฉิน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่นำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์มาใช้งานได้ทั้งนั้น

2.การคมนาคม

ระบบโซล่าเซลล์สำหรับการคมนาคมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ไฟนำร่องทางขึ้น-ลงเครื่องบิน ไฟนำร่องเดินเรือ ไฟสัญญาณข้ามถนน สัญญาณจราจร สัญญาณเตือนทางอากาศ เรือพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟบนถนน แม้กระทั่งโทรศัพท์ฉุกเฉิน ฯลฯ

3.ภาคการเกษตร

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อทุกๆ อุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตรด้วย ซึ่งต้องการพลังงานจำนวนมากเพื่อพัฒนาสินค้าต่างๆ รวมถึงผลิตพืชพรรณต่างๆ เมื่อมีระบบโซล่าเซลล์เข้ามาช่วย ก็ทำให้ประหยัดค่าไฟมากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น ระบบสูบน้ำ พัดลมอบผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดแยก เครื่องนวดข้าว ฯลฯ 

4.ภาคการท่องเที่ยว  

คุณจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการติดตั้งโซล่าเซลล์ในบ้านพักต่างอากาศ รีสอร์ท โรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เช่น ป่า น้ำตก หรือ ภูเขา ฯลฯ

5.ระบบประจุแบตเตอรี่โซล่าเซลล์

สำหรับผู้ที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ Off Grid  สามารถเก็บเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือยามฉุกเฉินได้ เช่น เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับใช้ในครัวเรือน ระบบแสงสว่างในพื้นที่ห่างไกลการไฟฟ้า  ศูนย์ประจุแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ประจำหมู่บ้านในชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นต้น

6.ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์หรือระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ได้รับความนิยมในภาคครัวเรือนโดยเฉพาะภาคการเกษตร ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ำมันในการสูบน้ำ ไม่ต้องง้อเครื่องปั่นไฟเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยการนำเอาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เข้ามาใช้ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้ง่ายขึ้น ได้ทั้งการอุปโภคและสาธารณูปโภค การเพาะปลูก การทำไร่ ทำสวน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การประยุกต์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทุกภาคส่วน ที่เราเอาข้อมูลมาแชร์ก็เพื่ออยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจว่าระบบโซล่าเซลล์นั้นจริงๆ แล้วมีประโยชน์และสำคัญมากแค่ไหน ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น จริงๆ แล้วระบบโซล่าเซลล์ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลายรูปแบบไม่รู้จบ เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์หลายด้าน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าไฟเท่านั้นแต่ยังทำให้พื้นที่ห่างไกลการไฟฟ้าฯ ได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิตที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้นด้วย


บริการของเรา