คุ้มแค่ไหนในการติดตั้งโซล่าเซลล์

คุ้มแค่ไหนในการติดตั้งโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนด้านเชื้อเพลิงเป็นศูนย์ หรืออีกนัยนึงคือเป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานทดแทน

                โดยบริเวณที่รับรังสีอาทิตย์สูงสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  โดยได้รับรังสีอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี 5.26 – 5.54 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร-วัน  แต่โดยเฉลี่ยทั่วประเทศแล้วมีค่าเท่ากับ 5.04 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร-วัน (1) ดังนั้นหากระบบทำงานเต็มประสิทธิภาพ จะได้กำลังไฟฟ้าทั้งหมด

 

ยกตัวอย่างการคำนวณระบบ  5 kw  

5 x 5.04  =  25.20 กิโลวัตต์.ชั่วโมงต่อวัน

นั่นคือ ในระบบ 5 kw จะผลิตไฟได้ 25.20 หน่วยในกรณีที่ได้ 100%

 

ปัจจัยที่ทำให้โซล่าเซลล์ทำงานไม่เเต็มประสิทธิภาพ

1.สูญเสียพลังงานที่ควรจะได้ไปกับความร้อน

2.การติดตั้งระบบที่ไม่ถูกต้องนักทำให้เกิดความร้อนขึ้นในจุดเชื่อมต่อ

3.พลังงานที่สูญเสียไปจากการทำงานของอินเวอเตอร์  และจุดอื่นๆ

โดยเฉลี่ยแล้วการศูนย์เสียจะขึ้นกับค่า Performance  ratio (PR) เฉลี่ย อยู่ที่ 0.8

 

 ระบบสูญเสียพลังงาน

             จะสูญเสียพลังงานไปโดยประมาณ 20 % จากปัจจัยข้างต้น ทำให้ ระบบ 5 kw ที่ควรผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยต่อวันคือ 25.20 หน่วย  จึงผลิตได้เพียง 80% หรือ 20.16 หน่วยเท่านั้น

คำนวนจุดคุ้มทุน

หากเราผลิตไฟได้ 20.16 หน่วยต่อวัน  ขายให้การไฟฟ้าได้หน่วยล้ะ 6.96 บาท

จึงสามารถผลิตไฟฟ้าขายได้   140.31 บาทต่อวัน

นั่นคือ เราผลิตไฟฟ้าขายได้ เดือนละ 4,209.3 บาท   หรือปีละ 50,511.6  บาท

โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  อยู่ที่  245,000  บาท

ดังนั้นจุดคุ้มทุนของระบบ 5 kw คือ 4.8 ปี

กำไรที่จะได้เมื่อครบอายุแผง

แสดงว่าเราสามารถคืนทุนได้ใน 4.8 ปี และหลังจากนั้นจะทำกำลังได้ปีล้ะ 50,511.6 บาท/ปี

โดยเราจะทำสัญญากับการไฟฟ้า ที่ 25 ปี และคิดค่าเสื่อมสภาพของแผงโซล่าเซลล์ประมาณ 12.5%

หากไม่คิดค่าเสื่อม จะได้   1,020,334.32 บาท

เมื่อคิดรวมค่าเสื่อม จะขายไฟได้น้อยลง   127,541.79 บาท

สรุปจะได้กำลังจากการติดตั้ง และคืนทุนเป็นเงิน 892,792.53 บาท

จะเฉลี่ยได้กำไรจากการติดตั้งปีละ 35,711.70 บาท

คิดเป็น 14.58% ต่อปี เมื่อครบเวลา 25ปี เราจะได้กำไล 364.5%

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น