ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในโรงงาน ช่วยประหยัดไฟได้จริงหรือไม่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในโรงงานช่วยประหยัดไฟได้จริงหรือไม่

แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะนำไปติดตั้งได้ในทุก ๆ อาคาร สถานที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก รีสอร์ท หรือแม้แต่โรงงาน ยิ่งถ้าเป็นโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันเยอะด้วยยิ่งดีใหญ่ ซึ่งการติดตั้ง โซล่าเซลล์โรงงาน อาจมีหลาย ๆ คน สงสัยว่าจะช่วยประหยัดไฟได้จริงหรือ เพราะโรงงานเป็นสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้าเยอะมาก มีหลายแผนก หลายโซน ในวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องความประหยัดกัน จะเป็นอย่างไรบ้าง ตามมาเลย

สำหรับแผงโซล่าเซลล์ที่เรานำมาติดตั้งในโรงงานจะใช้เป็นระบบออนกริด ในการจ่ายไฟจึงไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ ซึ่งระบบออนกริดหากไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์มีไม่เพียงพอถึงจะไปดึงไฟฟ้าจาการไฟฟ้าฯ มาใช้อัตโนมัติ ทั้งนี้โหลดในโรงงานต้องดึงไฟฟ้ามาใช้จากแผงโซล่าเซลล์ก่อนเพราะเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ใกล้ที่สุด (ตามธรรมชาติของระบบไฟฟ้า)

ดังนั้น หากไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์มีไม่เพียงพอ โหลดโรงงานก็จะไปดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ใช้อัตโนมัติ แต่หากโรงงานมีหลายแผนก หลายโซน เราสามารถที่จะ ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน เฉพาะบางแผนก บางโซนก่อนได้ แต่จริง ๆ แล้วถ้าถามว่าเราต้องมานั่งคิด คำนวณโหลดโรงงานที่ยุ่งยากขนาดนี้หรือไม่ บอกเลยว่าไม่จำเป็น เพราะโรงงานส่วนใหญ่จะมีมิเตอร์ของการไฟฟ้าฯ เพียง 1 มิเตอร์เท่านั้น น้อยมากที่จะแยกมิเตอร์ออกแต่ละแผนก แต่ละโซน ดังนั้น หลังจากที่เรา ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน แล้ว ค่าไฟฟ้าที่โหลดโรงงานนำมาใช้จะเป็นการลดลงในภาพรวม หรือเรียกง่าย ๆ ว่าลดค่าใช้จ่ายทั้งโรงงานนั่นเอง

ทั้งนี้หากโรงงานของคุณแยกมิเตอร์ และได้ทำการเชื่อมต่อกับเบรกเกอร์จ่ายไฟหลักในแผนก โซนนั้น ๆ โหลดก็จะใช้ไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ในแผนก ในโซนนั้น ๆ ก่อน เท่ากับว่าแผนกหรือโซนดังกล่าวใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ก่อนที่จะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ค่าไฟก็จะลดลงโดยปริยาย

อย่างไรก็ตามหากแผนกหรือโซนนั้นต้องหยุดทำงานแต่ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้หยุดด้วย ไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าเซลล์จึงไหลไปยังแผนกอื่นต่อไป เช่น โซนออฟฟิศหยุดทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ก็จะไหลไปหาโซนตัดเหล็กที่ทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์แทน เรียกได้ว่าลดค่าไฟฟ้าในภาพรวมของโรงงานได้จริง ๆ

หากเราติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน แล้วหยุดทำงานพร้อม ๆ กันทุกแผนก ทุกโซน เราไม่สามารถไประงับไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้หยุดทำงานได้ ทำให้ไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ไหลรวมไปกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ  เพื่อส่งต่อให้ผู้ใช้รายอื่นๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น