อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

( Solar Pumping Inverter )

อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีที่เตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศไทย

1. พลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปพลังงานที่มนุษย์ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

   เช่น  น้ำมัน เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

2. พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอด

  เช่น น้ำ แสงอาทิตย์ ลม เป็นต้น

            ในปัจจุบันเรามีอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เองจากการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วและความต้องการความสะดวกสบายที่พิ่มขึ้นทำให้เราต้องใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

ซึ่งเวลาผ่านไปเราได้ใช้พลังงานสิ้นเปลืองจนมีจำนวนลดลง และมีราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เรื่องพลังงานส่งผมกระทบต่อประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกประเทศในโลกได้ตระหนักถึง

            สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการใช้ มีการใช้พลังงานเพื่อการเกษตรเป็นจำนวนมาก เช่น การสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีต้นทุนค่าพลังงานที่เราใช้เป็นจำนวนมากเช่นค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้น หรือการใช้ไฟฟ้าที่แสนแพง

            ทำให้เกษตรกรต้องหาวิธีการเทคนิคที่ใช้เพื่อประหยัดพลังงานในการสูบน้ำ ซึ่งเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้กันมากได้แก่ การใช้ปั้มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการระบบที่นำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมากและเป็นพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมด และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย


            ปัจจุบันปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากแผงโซล่าเซลล์ ต้องใช้ปั๊มน้ำแบบ DC (DC Pump) ซึ่งมีขนาดกำลังขับต่ำ และไม่มีชนิดของปั๊มน้ำให้เลือกตามความต้องการใช้มากนัก แต่มีข้อดีที่จะมีราคาต่ำกว่า  การใช้ปั๊มน้ำแบบ AC (AC Pump) ซึ่งในท้องตลาดมีให้เลือกใช้ หลายรุ่นหลายแบบ หลายกำลังขับ และจำเป็นต้องใช้อินเวอเตอร์ในการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นกระแสสลับก่อนถึงจะใช้งานได้


            อินเวอร์เตอร์ ราคาถูก ก็มีให้เราเลือกใช้ได้หลากหบายรูปแบบ ซึ่งข้อจำกัดของอินเวอเตอร์โดยทั่วไป คือ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เมื่อต้องรับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความเข้มของแสงอาทิตย์ที่มีความไม่แน่นอนที่ขึ้นอยู่สภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงเวลาหรือพื้นที่ และบางครั้งจำเป็นต้องใช้จำนวนแผงโซล่ามากเกินความจำเป็น และทำให้ต้นทุนสูงขึ้น  แต่ในปัจจุบันเรามี โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์อัจริยะ ที่สามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ที่น้อย และขับปั๊มน้ำไม่ต้องใช้แบบเตอรี่ Quick connect ซึ่งจะทำให้มีการประหยัดต้นทุนในการซื้อแผงโซล่าเซลล์ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น