โซล่าเซลล์ 2018 ผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด เพื่อจ่ายไฟฟ้าใช้ในบ้าน

โซล่าเซลล์ซ้นเนอรยี่

                                        โซล่าเซลล์ซ้นเนอรยี่

โซล่าเซลล์ซ้นเนอรยี่

โซล่าเซลล์ซ้นเนอรยี่

โซล่าเซลล์ซ้นเนอรยี่

โซล่าเซลล์ซ้นเนอรยี่

โซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำงานแล้วเงียบไม่มีเสียง ทั้งทางเสียง และการปล่อยมลภาวะออกสู่ชั้นบรรยากาศ เพราะ โซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์ ก่อนที่มีการจะนำ โซล่าเซลล์  ออกมาในเชิงพาณิชย์ได้มีการค้นพบทฤษฏีว่า แสงจากพระอาทิตย์ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนไป ที่ความเช้มแสงมากก็จะได้ แรงดันไฟฟ้าออกมาสูงมากเช่นกัน

เพราะมีการนำ โซล่าเซลล์ มาใช้ในวงการ นาซา อวกาศ ด้านกองทัพ ด้านการสื่อสารดาวเทียม ด้านการเกษตร ปัจจุบันได้เช้ามาสู่ภาคครัวเรือนกันแล้ว ในการนำ โซล่าเซลล์ไปใช้ในภาคครัวเรือนเพื่อผลิตไฟฟ้านั้น สามารถทำได้หลากหลาย เพื่อการประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถทำได้ทั้งระบบ โซล่าเซลล์  ที่มีแบตเตอรี่และไม่มีแบตเตอรี่ ระบบโซล่าเซลล์ที่มีแบตเตอรี่ เป็นเป็นระบบโซล่าเซลล์ที่มีมาตั้งแต่แรก จะประกอบไปด้วย  แผงโซล่าเซลล์ทำหน้าแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์มีใช้งานกันในทั่วโลกนี้มีอยู่หลายชนิดเช่น แต่แบบที่นิยมนำมาใช้ติดตั้งกันในประเทศไทย ก็จะมีด้วยกัน 2-3 แบบ อย่างเช่น แผงโซล่าเซลล์แบบ โมโนคริสตัลไลน์  เป็นแผงโซล่าเซลล์ ที่มีการนำมาใช้ในประเทศไทยในตอนแรกๆ เพราะให้ผลิตประสิทธิภาพที่ดี และต่อมาได้มีการนำแผงโซล่าเซลล์ แบบโมโนคริสตัลไลน์เข้ามาใช้งานในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ในช่วงแรกก็จะมีการนำมาใช้กันในกิจการของโซล่าฟาร์มกันเป็นส่วนมาก โซล่าเซลล์ แบบชนิดเชิงเดี่ยวและเชิงคู่นี้จะประกอบไปด้วย เซลล์ของ โซล่าเซลล์ ละชนิด ก่อนการนำมาประกอบก็จะมีการนำ เซลล์ของ โซล่าเซลล์แต่ละชนิด ไปโดฟสี เป็นกระบวนทางเคมี โดยแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริลตัลไลน์จะนิยมโดฟสีที่เป็นสีดำเข้ม และแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นโมโนคริลตัลไลน์ ก็จะนิยมโดฟสีน้ำเงินหรือสีน้ำเข็ม หรือจะออกฟ้าๆ เพื่อให้เป็นการสังเกตก่อนการนำไปใช้งาน ในการผลิตไฟในครัวเรือน ปัจจุบัน จะมีการนำมาติดตั้งใช้งานในระบบออฟกริด เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่มีมาตั้งแต่ตอนแรก จะประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์ ชาร์จเจอร์ หรือ  โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ซึ่งจะมีชื่อเรียกหลายอย่าง บางที่อาจะเรียกว่า เรกคูเลเตอร์ ให้เป็นการรู้ไว้ว่าเป็นตัวที่ทำหน้าควบคุมการชาร์จประจุแบตเตอรี่ในระบบโซล่าเซล์  เมื่อมีตัวควบคุมการชาร์จก็จะมี ตัวเก็ปประจุหรือตัวเก็บพลังงานที่เรียกว่าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่นิยมนำมาใช้ในระบบโซล่าเซลล์เรียกว่าแบตเตอรี่ดีฟไซเคิล  และถ้าต้องการนำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้าบ้าน 220 VAC นั้นก็ต้องมีตัวอินเวอร์เตอร์ที่ทำหน้าแปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เท่านี้ก็เป็นได้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อต่อใช้งานในบ้านได้แล้ว

ส่วนขนาดของแผงโซล่าเซลล์ จะเป็นขนาดกี่วัตต์ โซล่าชาร์จเจอร์ ขนาดกี่แอมป์นั้น  แบตเตอรี่ขนาดกีแอมป์ อินเวอร์เตอร์ขนาดกี่วัตต์ สามารถสอบถามได้จากผู้ให้บริการระบบโซล่าเซลล์ ที่ชำนาญการไว้คอยให้คำปรึกษา ท่านทั้งก่อนและหลังการขาย ตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญในการพิจารณาก่อนนำระบบ โซล่าเซลล์ ไปใช้งานด้วยเช่นกัน เพราะหากไม่มีเรื่องเหล่านี้แล้วทำให้ระบบ โซล่าเซลล์ ของเราอาจจะใช้งานได้ไม่เหมาะสม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น